FOTOGALÉRIA

Pochovávanie basy 2016 - 6. 2. 2016


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Zabíjačka 2016 - DHZ Udiča - 30. 1. 2016


Image Image Image Image Image


1. Obecný ples - 22. 1. 2016


Image Image Image Image Image Image Image


5. ročník novoroč. stolnotenis. turnaja o pohár starostu pre neregistr. hráčov MD - 9. 1. 2016


Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Vianočný koncert - 27. 12. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Vianoce v Bratislave - Spevácka skupina Udičanka 16. 12. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Vianoce v Bratislave - DFS Poniklec 15. 12. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Slávnostné uvítanie detí do života dňa 10. decembra 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Mikuláš 2015 - dňa 4. 12. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Predvianočné posedenie s osamelými dôchodcami 3. 12. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Slávnostné stretnutie s jubilantmi obce Udiča dňa 3. 12. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Odovzdanie protipovodňového hasičského vozíka DHZ Udiča 27. 10. 2015


Image Image Image Image Image Image Image


Životné jubileum 101 rokov Gizely Hájkovej

Dňa 30. októbra 2015 sa dožila krásneho životného jubilea 101 rokov naša najstaršia spoluobčianka pani Gizela Hájková. Pri tejto vzácnej príležitosti milej oslávenkyni želáme predovšetkým ešte veľa zdravia a spokojnosti v kruhu svojich blízkych. Srdečne blahoželáme.
Image Image Image Image Image Image


Odhalenie pamätníka v Prosnom - Október 2015


Image Image Image Image Image Image Image


Hodové slávnosti obce Udiča 2015 - 27. 09. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


August 2015 - Zlatá svadba manželov Cigánikovcov a manželov Rárikovcov

V mesiaci august 2015 oslávili 50 rokov spoločného života, zlatú svadbu, manželia Gašpar a Mária Rárikovci a manželia Vladimír a Mária Cigánikovci.
Obom zlatým manželským párom do ďalšieho života želáme veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody.

Image Image


Školská akadémia 2015 ZŠ s MŠ Udiča 29. 6. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Slávnostné uvítanie detí do života dňa 25. 06. 2015

Dňa 25.06.2015 sa v obradnej miestnosti Obecného úradu v Udiči konala milá slávnosť. Vítali sme do života našich najmladších spoluobčanov - deti narodené v 1. polroku 2015. Na slávnostné uvítanie detí do života bolo pozvaných 14 detičiek: Červený Adam, Hlavčo Filip, Ištoková Ema, Matučík Martin, Matušík Martin, Meier Tobias, Rejduková Timea, Rybanský Samuel, Šišák Šimon, Šošovičková Laura, Trško Martin, Tršková Natália, Tučník Miroslav, Štefánik Matej.

Detičkám, ako aj im rodičom želáme veľa zdravia, šťastia a spokojnosti.
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


3. stupeň povodňovej aktivity v Udiči na rieke Maríkovka dňa 20. 5. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


MDD aktivity - kultúrny dom 5. 6. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Opekačka na detských ihriskách pri príležitosti MDD - 1. 6. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


10. 05. 2015 - Deň matiek 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


30. 04. 2015 - Stavanie Mája v Udiči a v Prosnom 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


27. 2. 2015 - Zlatá svadba manželov Gašpárkovcov

Dňa 27. 2. 2015 si manželia Gašpárkovci pripomenuli krásne jubileum 50 rokov spoločného života - Zlatú svadbu. Čo zaželať zlatým manželom? Snáď len toľko: Prajeme Vám obom zo srdca vrelého, pokoja, zdravia i šťastia stáleho. Aby ste spolu ešte dlhé roky žili, v zdraví a šťastí dobroty užili.
Image Image Image Image Image


Fašiangový karneval 17. 2. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Pochovávanie basy 14. 2. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Zabíjačka pred OÚ 14. 2. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Zlatá svadba manželov Vatolíkovcov

Dňa 9. 1. 2015 oslávili 50. výročie uzavretia manželstva - zlatú svadbu manželia Daniel a Vlasta Vatolíkovci. Jubilujúcim manželom blahoželáme.
Image Image Image Image


4. ročník novoročného stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce - 3. 1. 2015


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


2. 1. 2015 Ustanovujúce zasadnutie OZ - Menovanie novozvoleného starostu obce Udiča Petra Chochlíka

Dňa 2. 1. 2015 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Udiči. Predsedníčka miestnej volebnej komisie (MVK) p. Viera Beláková informovala prítomných o výsledkoch komunálnych volieb v našej obci. Novozvolený starosta p. Peter Chochlík zložil sľub starostu obce. Predsedníčka MVK odovzdala p. starostovi osvedčenie o zvolení za starostu. P. starosta Peter Chochlík prevzal insígnie (Obecnú reťaz) od doterajšieho starostu Jozefa Slámku. Ďalej novozvolení poslanci (Štefan Matušík, Božena Kováčiková, Roman Cesnárik, Štefan Žilovec, Ing. Marianna Cigániková, Štefan Trško, Dušan Belák, Vladimír Matušík, Michal Tarbaj) zložili sľub a prebrali od predsedníčky MVK osvedčenie o zvolení za poslanca. Následne starosta Peter chochlík predniesol príhovor. Ďalej na zasadnutí OZ sa určil zástupca starostu, zloženie obecných komisií, určil sa plat starostu. Na záver rokovania starosta Peter Chochlík poďakoval prítomným za účasť a ukončil ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Vianočný koncert 2014 - 28. 12. 2014


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Spomienka na bombardovanie školy 2014 - 12. 12. 2014


Image Image Image Image Image Image


Mikuláš 2014 - 5. 12. 2014


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Predvianočné posedenie s osamelými dôchodcami 4. 12. 2014


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Slávnostné stretnutie s jubilantmi obce Udiča - dňa 4. 12. 2014

Životné jubileum 80, 85, 90, 95, 100 rokov.
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Životné jubileum 100 rokov Gizely Hájkovej

Dňa 30.10.2014 sa dožila naša občianka p. Gizela Hájková krásneho životného jubilea 100 rokov. Srdečne blahoželáme. Tento deň si pripomenuli krásne životné jubileum deti Ľudmila, Jaroslav, Pavol a blízka rodina spolu so starostom obce Udiča Jozefom Slámkom.
Image Image Image Image Image Image


Slávnostné uvítanie detí do života 16. 10. 2014

Dňa 16.10.2014 sa v obradnej miestnosti Obecného úradu v Udiči konala milá slávnosť. Vítali sme do života našich najmladších spoluobčanov - deti narodené v roku 2014. Na slávnostné uvítanie detí do života bolo pozvaných 22 detičiek: Méheš Matúš, Šušková Viola, Brunovská Karolína, Cigániková Klaudia, Žilinčíková Zoe, Šujaková Natália, Gardian Mathias, Markovičová Kristína, Tretiníková Nela, Mikula Andrej, Suchý Matheus, Behancová Alexandra, Turiaková Pavlínka, Pecko Damian Ľubomír, Mamis Michal, Kucharík Tobias, Uríčková Aneta, Sláviková Simona, Harušincová Barbora, Vančáková Viktória, Cigániková Tamara Júlia, Húdeková Terézia.

Detičkám, ako aj im rodičom želáme veľa zdravia, šťastia a spokojnosti.
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


10. Výročie založenia speváckej skupiny Udičanka - koncert 14. 9. 2014


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


04. 09. 2014 - Olympiáda seniorov za rok 2014

Dňa 4. 9. 2014 sa konala Olympiáda seniorov za rok 2014 okresu Považská Bystrica. Záštitu nad týmto podujatím mal prednosta Okresného úradu v Považskej Bystrici pán Ing. Jozef Smatana. Tohto podujatia sa zúčastnilo 21 družstiev z okresu Považská Bystrica. Celkovými víťazmi sa stalo družstvo seniorov z Udiče v zložení:
Stanislav Markovič, Anna Markovičová, Jozef Chochel, Gejza Cigánik, Jozef Ješík, Helena Ješíková, Štefánia Ješíková, Július Ješík.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Oslavy obce Udiča pri príležitosti 693. výročia - 12. - 13. 7. 2014


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Odhalenie monografických máp v Prosnom - 06. 07. 2014

Dňa 6. 7. 2014 v miestnej časti Udiča - Prosné boli odhalené monografické mapy Prosného a drevená socha kopáča, ktorý je zobrazený aj v erbe obce Prosné. Obec Udiča ďakuje všetkým občanom Prosného, ktorí sa podieľali pri realizácii tohto krásneho monumentu.


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


1. Kuchársky mňamkoples - 18.01.2014


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


6.12.2013 – Mikuláš pre deti obce


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


12.12.2013 – Vianočné posedenie s osamelými dôchodcami


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Slávnostné uvítanie detí do života 21.11. 2013


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


12. Futbalový ples


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


5.1.2013 - 2. ročník novoročného stolnotenisového turnaja


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Silvester 2012


Image Image Image Image


30.12.2012 – Vianočný koncert


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


7.12.2012 – Mikuláš pre deti obce

Sviatok svätého Mikuláša je výnimočný svojim neopakovateľným čarom hlavne pre deti. My sme ho spoločne oslávili v sále KD a naše pozvanie prijali čerti, anjel, Mikuláš a rozprávkové bytosti. Program detí, rozdávanie darčekov a plnenie úloh na rozprávkových stanovištiach striedal tanec a dobrá zábava. Za vytvorenie príjemnej atmosféry organizátori ďakujú všetkým účinkujúcim a sponzorom – pánovi Cigánikovi za zapožičanie aparatúry na hudobnú produkciu a Ing. Rosinovi za občerstvenie pre účinkujúcich. Veľké ďakujem patrí aj majiteľom baru u Vočka, ktorí počas mikulášskej oslavy obdarovali zaujímavým darčekom deti našej obce v hmotnej núdzi. Pani Dobroňová sa podieľala aj na príprave a realizácii rozprávkových stanovíšť pre deti v sále KD. Legendami opradený deň sme ukončili tým najkrajším – odovzdaním darčekov aj vďaka OÚ.
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


6.12.2012 – Vianočné posedenie s osamelými dôchodcami

Vianoce sú najväčšie a najkrajšie kresťanské sviatky v roku a slávia sa v mnohých krajinách po celom svete. V duchu vianočných zvykov a tradícii sa nieslo posedenie s osamelými dôchodcami našej obce v sále KD. Starkí si najskôr pozreli program detí ZŠ s MŠ Udiča, potom sa na chvíľu do čias mladosti vrátili počas vystúpenia členov DFS Poniklec a SS Udičanka. Po príhovore pána starostu a pána farára nasledovala predčasná spoločná štedrá večera s modlitbou v kruhu rovesníkov.
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


23.9.2012 - Hodové slávnosti


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Vítanie detí do života 11.10.2012


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Oslavy obce Udiča pri príležitosti 691. výročia


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


30.6.2012 Udiča - Prosné 4. ročník MTB Maratónu Marikovskou dolinou


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Oslavy MDD – 31.5.2012


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


30.4.2012 – stavanie mája v parku pri OÚ


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Veľkonočný jarmok v ZOO Brno


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


29 - 30.10.2011 - 6. a 7. Kolo SP v cyklokrose – Udiča-Prosné


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


30.12.2011 Vianočný koncert


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Pochovávanie basy 21.2.2012


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Udičanka v Bratislave 22.12.2011


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Udiča v zime


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


Prvý obecný Valentínsky karneval - 17.2.2012


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


11.ples TJ Priehrada Udiča - 11.2.2012


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


2.2.2012 Uvítanie detí do života

Dňa 2.2.2012 sa v obradnej miestnosti Obecného úradu v Udiči konala milá slávnosť. Vítali sme do života našich najmladších spoluobčanov - deti narodené v II. polroku 2011. Na slávnostné uvítanie detí do života bolo pozvaných 11 detičiek:
Erik Adamčík Udiča 494,
Filip Biel Prosné 217,
Alexandra Bučková Udiča 470,
Klára Cigániková Udiča 437,
Martin Horváth Udiča 440,
Adriana Kanisová Udiča 105,
Veronika Langová Prosné 179,
Lucia Malíková Udiča 436,
Monika Malíková Udiča 436,
Maxim Šarlay Prosné 6,
Petra Luhová Udiča 493.
Detičkám, ako aj im rodičom želáme veľa zdravia, šťastia a spokojnosti.
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


1. ročník novoročného stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce pre neregistrovaných hráčov


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image


(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS