Starosta a poslanci obecného zastupiteľstva


Peter Chochlík - starosta obce


Štefan Matušík - zástupca starostu


Božena Kováčiková - poslanec


Roman Cesnárik - poslanec


Štefan Žilovec - poslanec


Ing. Marianna Cigániková - poslanec


Štefan Trško - poslanec


Dušan Belák - poslanec


Vladimír Matušík - poslanec


Michal Tarbaj - poslanec


Zloženie obecných komisií:

Komisia na ochranu verejného záujmu:

 

 

 

Komisia sociálna:

 

 

 

 

Komisia na ochranu verejného

poriadku:

 

 

 

Komisia pre kultúru a vzdelávanie:

 

 

 

 

Komisia stavebná:

 

 

 

 

 

Komisia pre šport:

predseda

členovia

 

 

predseda

členovia

 

zapisovateľka

 

predseda

členovia

 

zapisovateľka

 

predseda

členovia

 

zapisovateľka

 

predseda

členovia

 

 

zapisovateľka

 

predseda

členovia

Božena Kováčiková

Štefan Matušík

Štefan Žilovec

 

Ing. Marianna Cigániková

Michal Tarbaj

Roman Cesnárik

Eva Vysúdilová

 

Štefan Matušík

Vladimír Matušík

Štefan Žilovec

Daniela Pupáková

 

Božena Kováčiková

Štefan Žilovec

Štefan Matušík

Daniela Pupáková

 

Dušan Belák

Ján Matušík

Štefan Žilovec

Michal Tarbaj

Eva Adamčíková

 

Roman Cesnárik

Štefan Trško

Štefan Žilovec

Vladimír Matušík

Ing. Marianna Cigániková

 Poslanec poverený výkonom funkcie ďaľšieho sobášiaceho a účinkujúceho na ostatných obradoch: Dušan Belák

(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS