Kultúrne dianie v našej obci

MIKULÁŠ 2016 - 3. 12. 2016

 

 

 

 

 

 

12. - 13. 7. 2014 Obecné oslavy pri príležitosti 693. výročia prvej písomnej zmienky o obci Udiča

Oslavy obce pri príležitosti 693. výročia prvej písomnej zmienky o obci Udiča sa začali v sobotu 12.7.2014 o 12,00 hodine III. ročníkom súťaže vo varení gulášu.  Následne už prichádzali prví predajcovia, vystavovatelia, ale i návštevníci, ktorých vítala dychová hudba Mošteňanka.  O 15,00 hodine  v obradnej sieni OÚ si ocenenia z rúk starostu obce pána Slámku  prevzali:  spevácka skupina Udičanka pri príležitosti 10.výročia jej založenia, za dlhoročnú a obetavú prácu v prospech miestnej komunity predseda JD Udiča pán Július Ješík a za propagáciu obce na verejnosti a spracovanie malej monografie obce Udiča - časť Prosné pán Rudolf Migila. O 16,00 hodine sa na priestranstve pred obecným úradom začal hlavný kultúrny program osláv. Po slávnostnom príhovore starostu obce sa prítomným predstavili v bohatom kultúrnom programe deti  materskej a základnej školy v Udiči, spevácka skupina Udičanka, tancom a spevom z oblasti Šariša sa predstavili deti z DFS Poniklec, zaspievala nám Majka Ješíková a svoje umenie predviedla aj tanečná skupina Blue Train z Martina. V závere osláv medzi nás zavítal obľúbený spevák  pán Robo Kazík.

 

Po jeho vystúpení sme vyhodnotili súťaž vo varení gulášu.  Prihlásilo sa osem družstiev a odborná porota mala ťažkú úlohu rozhodnúť, ktorý guláš mal naj... chuť, vôňu, správnu hustotu a farbu.

Vecné ceny, diplomy a plakety za účasť si za 8. až 5. miesto odniesli družstvá:

Kurky, futbalisti, Hozdekovci a SS Udičanka.

Zvláštnu cenu od organizátora si za 4. miesto vybojovalo družstvo DFS Poniklec.

Vecné ceny, certifikáty a poháre získali tieto družstvá:

3.miesto Vínkari, 2.miesto Kameňák a 1. miesto členovia DHZ Udiča.

Účastníci osláv ešte sa mohli naučiť tanec spolu s tanečnou skupinou, alebo sa presunúť do sály KD, kde bola pre všetkých pripravená hudobná produkcia s občerstvením.

Oslavy obce pokračovali v nedeľu 13.7.2014 na ihrisku TJ Udiča futbalovým turnajom. Prihlásilo sa opäť osem družstiev rôznych vekových a váhových kategórii, preto sa hralo podľa upravených pravidiel – v dvoch skupinách v skrátenom časovom limite a na malých ihriskách. Bol to tvrdý boj, ale v duchu pravidiel fair – play a tak sme nemuseli riešiť žiadne zranenia. Okrem toho boli na ihrisku pripravené zábavno- športové súťaže pre deti, ukážky činnosti kynológov a všetci „siláci“ si mohli zmerať svoje sily v hode brvnom. Súťažilo 5 žien a 31 mužov. Výsledné poradie bola nasledovné:

3.miesto s hodom 9,20 m patrilo Lukášovi Mišíkovi,

2.miesto  obsadil Martin Dolovacký s hodom rovných 10 m a na

1.mieste s víťazným hodom 10,4 m skončil Miroslav Gardoň. Víťaz si odniesol nielen brvno, ale aj pohár.

Vecné ceny  a cennú trofej turnaja – pohár víťaza za 1.miesto získalo družstvo DREAM TÝM (futbalisti), 2 miesto obsadil (dorast) MLADÁ KRV a 3.miesto sa ušlo družstvu OLD BOYS (starí páni). Nebodované 4.miesto obsadilo družstvo CORGOŇ TEAM a na 5.-8.mieste skončili: DHZ UDIČA, HOKEJBALISTI, FC BRADAVÍ a KAMEŇÁK.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým účinkujúcim, naším občanom i náhodným návštevníkom osláv za vytvorenie príjemnej atmosféry počas dvojdňových obecných osláv.                                                                                                                                                                                                                                BK

 

 

Fotogaléria

 

16. 2. 2014 Valentínsky karneval

Valentínsky karneval v sále DK pre malé deti sa niesol v znamení súťaži, tanca a skvelej zábavy. Porota z radov rodičov vybrala 10 najkrajších masiek, ktoré sme ocenili diplomami, medailami a vecnými cenami. Ostatné masky získali pekné ceny, sladkosti a poďakovanie od organizátorov akcie za prípravu masiek. Starší žiaci si počas diskotéky  za pomoci sčítacích srdiečok zvolili Valentínku roka 2014. Stala sa ňou Romanka Harvánková a Valentínom 2014 sa stal  Lukáš Vanko. Víťazom srdečne blahoželáme!

14. - 15. 7. 2012 Obecné oslavy pri príležitosti 691. výročia prvej písomnej zmienky o obci Udiča

V dňoch 14.-15.7.2012 sa konali obecné oslavy pri príležitosti 691.výročia prvej písomnej zmienky o obci Udiča. V sobotu o 9,00 hod. sa stretlo pás nadšencov, aby pripravili všetko potrebné  pre obecné oslavy vonku v parku, ale i v sále KD pre prípad nepriaznivého počasia. O 12,00 hod. začali prichádzať prvé súťažné družstvá, aby sa s chuťou pustili do varenia zaručene toho najlepšieho gulášu. Príjemné počasie, dobrá hudba, atrakcie a súťaže pre deti, stánky s cukrovinkami, syrové špeciality a domáce koláče, to všetko spolu s kultúrnym programom tvorilo kulisu osláv počas ktorých boli ocenení za bezpríspevkové darcovstvo krvi a získanie zlatej Jánskeho plakety pán Miroslav Becinec, ktorý daroval krv 70 x a pán František Trško, ktorý daroval krv 40 x. Za dlhoročnú prácu vo vedení miestnej knižnice a rozvoj kultúry v miestnej časti obce Upohlav bola ocenená pani Anna Potáčová. Ocenenie z rúk starostu obce si prevzala aj pani Zdenka Lecáková za dlhoročnú prácu a rozvoj ochotníckeho divadla v obci a pri príležitosti 5.výročia založenia si ocenenie prevzal i DFS Poniklec za reprezentáciu obce v oblasti ľudového umenia a detského folklóru. V kultúrnom programe vystúpili deti ZŠ s MŠ Udiča, SS Udičanka, DFS Poniklec a do tanca i na počúvanie hral hosť osláv dychová hudba Považanka, ale už v priestoroch KD, kde sa oslavy presunuli po zhoršení počasia. Tu prebehlo i vyhodnotenie II. ročníka súťaže vo varení gulášu o pohár starostu obce. Do súťaže sa prihlásilo družstvo hasičov, Udičanky, Ms SČK, ZO Jednoty dôchodcov, pani Matušíková a pani Brodzianska a družstvo, ktoré si hovorí „Vínkari“. Guláše boli výborné o čom svedčia prázdne kotlíky a kto teda získal certifikát majstra vo varení gulášu ?

Na 3.mieste sa umiestnilo družstvo SS Udičanky, na 2.mieste družstvo Ms SČK a 1.miesto patrí nováčikom súťaže „ Vínkarom“. Záver prvého dňa osláv patril tanečnej zábave v sále KD. Druhý deň bol venovaný športu a zábavným disciplínam pre deti  na ihrisku TJ Priehrada Udiča. Malý futbal si prišli zahrať 4 družstvá a z víťazstva sa napokon tešili „Starí páni“. Víťazom i oceneným srdečne blahoželáme. 

Organizátori ďakujú  za sponzorstvo súkromným podnikateľom v našej obci, PZ Skalka Prosné a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a  realizácii obecných osláv.

 
 
    Fotogaléria

 

31.05.2011 - Oslavy MDD

 Oslavy MDD v obci Udiči a v Prosom už tradične patria „opekačke“ na detských ekoihriskách.  Pre všetky deti sme pripravili pri príležitosti ich sviatku na trávnatej ploche pred kultúrnym domom v Udiči  ukážku letov akrobatických helikoptér – 3 D. Ako nám povedal pán Smolík, tieto modely mali veľkosť 1 m a 1,3 m, dosahujú maximálnu rýchlosť 115 km za hodinu a maximálny dosah na ovládanie je 3,5 km. Po akrobacii nasledovala diskotéka v sále KD. Pre malé deti sme si pripravili Zumba - maratón s ocenením 15 najlepších a najvytrvalejších tanečníkov. Oslavy dňa detí sme ukončili diskotékou pre starších žiakov. Víťazom srdečne blahoželáme a poďakovanie patrí aj pánovi Cigánikovi, ktorý nám zapožičal aparatúru na hudobnú produkciu.

 

Fotogaléria

09.07.2011 - Oslavy 690. výročia prvej písomnej zmienky o obci Udiča

 

Oslavy 690.výročia prvej písomnej zmienky o obci Udiča, ktoré sa konali 9.7.2011 sa niesli v znamení spevu  a tanca detí základnej školy, DFS Poniklec, SS Udičanky a súťaže o najlepšiu poslancovicu a naj...guláš. Prítomných "skôr narodených" divákov potešilo, ale aj zabavilo vystúpenie speváka a ľudového zabávača Štefana Hruštinca. Deti sa vyšantili na zábavných atrakciách a v kurze bolo aj maľovanie na tvár.  V závere osláv sme si všetci pochutnali na gulášoch, ktoré pre nás uvarili družstvá v rámci 1.ročníka súťaže o cenu  starostu obce. Víťazný pohár a certifikát majstra vo varení gulášu si nakoniec odniesli naši hasiči, no odborná porota mala veľmi ťažkú úlohu rozhodnúť o poradí, lebo všetci súťažiaci na degustáciu odovzdali veľmi kvalitné vzorky gulášu.
V nedeľu 10.7.2011 na ihrisku TJ Priehrada Udiča sa nadšencom športu najskôr predstavili mažoretky CVČ Včielka Púchov. Potom nasledovali zábavné súťaže pre deti a futbalový zápas, v ktorom si svoje sily zmerali slobodní a ženatí hráči. Krásny slnečný deň ukončila súťaž futbalistov v presnej streľbe na bránku a útok členov dobrovoľného hasičského zboru s osviežením -  sprchovaním divákov.

Starosta obce a členovia OZ  touto cestou ďakujú  všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave podujatia  a občanom za vytvorenie príjemnej atmosféry počas osláv.

 

Fotogaléria


20.04.2011 - Prekonanie rekordu o najdlhšieho hada z plastových fliaš

Po minuloročnom rekorde o najdlhšiu reťaz z papierových kvetov sa tentoraz deti zo Základnej školy v Udiči rozhodli vytvoriť rekord o najdlhšieho hada z plastových fliaš. Doterajší rekord z roku 2004 z Popradu sa im podarilo prekonať takmer 4-násobne, keď urobili hada dlhého 1619 metrov.

Článok na www.povazska.sme.sk

Reportáž v TV Markíza Prvé Televízne noviny (20.04.2011)

Fotogaléria


08.03.2011 - Pochovávanie basy

Utorkový večer sa v sále kultúrneho domu konala smutná udalosť. Obecné zastupiteľstvo, spevácky súbor Udičanka, DFS Poniklec, Jednota dôchodcov a členovia požiarného zboru v Udiči v spolupráci s nadšencami dobrej ľudovej zábavy ukončili tohtoročné fašiangy pochovaním basy. Posedenie spríjemnila hudba skupiny Boss Melodic a pripravené občerstvenie.Viac fotiek vo fotogalérii >>


05. a 06.03.2011 - Fašiangy v Udiči

V sobotu 05. marca 2011 zorganizovala spevácka skupina Udičanka spolu so Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku v Udiči fašiangovú zabíjačku, na ktorej mohli návštevníci ochutnať množstvo tradičných zabíjačkových špecialít. Fašiangové oslavy pokračovali aj na druhý deň sprievodom masiek obcou.Viac fotiek vo fotogalérii >>


02.01.2011 - Novoročný koncert

Obec Udiča v spolupráci s DFS Poniklec, skupinou Udičanka, ZŠ s MŠ Udiča a Jednotou dôchodcov Udiča zorganizovala dňa 02. januára novoročný koncert v sále Obecného domu v Udiči.Viac fotiek vo fotogalérii >>


12. a 14.12.2010 - Slovenské Vianoce v Bratislave

Už po tretí krát sa dňa 12.12.2010 spevácka skupina Udičanka zúčastnila Slovenských Vianoc v Bratislave organizovaných počas Vianočných trhov.Do projektu Slovenských Vianoc v Bratislave sa zapojil po prvý krát v tomto roku aj DFS Poniklec, ktorý sa na Vianočných trhoch predstavil dňa 14.12.2010.Viac fotiek vo fotogalérii >>


12.12.2010 - Výročie bombardovania školy v Malej udiči

12. december 1944 v dopoludňajších hodinách na ľudovú školu v Malej Udiči padli bomby, ktoré zabili 5 žiakov a dvoch učiteľov. Túto tragickú udalosť si každoročne pripomínajú priami účastníci tejto tragédie. Aj dňa 10.12.2010 sa zišli na Obecnom úrade v Udiči na malé posedenie a potom spoločne položili veniec a zapálili sviečky pri pamätníku tejto udalosti v Malej Udiči a tým si uctili pamiatku svojich spolužiakov a učiteľov.


09.12.2010 - Predvianočné posedenie s osamotenými dôchodcami

Už tradične v čase predvianočnom Obec Udiča poriada pre našich osamotených dôchodcov predvianočné posedenie. Nebolo tomu inak ani tento rok. Dňa 09.12.2010 bolo do sály Obecného domu v Udiči pozvaných celkom 164 osamelých dôchodcov, pre ktorých deti z MŠ, ZŠ, DFS Poniklec Udiča a členovia speváckej skupiny Udičanka pripravili bohatý kultúrny program. Okrem toho obecný úrad pripravil pre dôchodcov malé občerstvenie a každý dôchodca dostal aj malý vianočný darček.Viac fotiek vo fotogalérii >>


08.12.2010 - Udičanka v DSS Zakvášov

Dňa 8.12.2010 spevácka skupina Udičanka navštívila Domov sociálnych služieb Zakvášov v Považskej Bystrici, kde sa obyvateľom tohto zariadenia predstavila krátkym vianočným programom.Viac fotiek vo fotogalérii >>


06.12.2010 - Mikuláš 2010

06.12.2010 sála Obecného domu v Udiči sa zaplnila malými, ale aj tými väčšími deťmi. Veď bolo sv. Mikuláša a medzi deti opäť zavítal Mikuláš aj so svojim sprievodom. Vo veľkom koši priniesol nielen sladké darčeky pre deti ale aj všetkým „tú pravú mikulášsku náladu.Viac fotiek vo fotogalérii >>


17.11.2010 - Blahoželáme oslávencom!Viac fotiek vo fotogalérii >>


21.10.2010 - Vítanie detí do života

V obradnej miestnosti na Obecnom úrade v Udiči sme symbolicky vítali našich najmenších. Deti zo Základnej školy v Udiči spolu s miestnym spolkom ZPOZ pripravili milý program.
Viac fotiek vo fotogalérii >>


29.06.2010 - Koncoročná akadémia ZŠ s MŠ

V utorok 29. júna 2010 zorganizovali žiaci, pedagogický zbor a vedenie Základnej školy s materskou školou Udiča v sále obecného domu slávnostnú koncoročnú akadémiu. Súčasťou programu bola rozlúčka so žiakmi 9. ročníka a odovzdávanie cien najlepším žiakom školského roku 2009/2010.Viac fotiek vo fotogalérii >>


09.05.2010 - Deň matiek

V nedeľu 9. mája sa sála Obecného domu v Udiči zaplnila predovšetkým našimi mamičkami, starými či prastarými mamičkami. Veď sme oslavovali krásny sviatok Deň matiek. Každá mamička hneď pri vstupe do sály dostala kvietok, ale tá najkrajšia kytica ju čakala až v sále a to v podobe pekného programu, ktorý pre všetky mamičky pripravili deti z MŠ, ZŠ, DFS Poniklec a členovia speváckej skupiny Udičanka.30.04.2010 - Stavanie mája

V posledný aprílový deň sa v našej obci každoročne stavia máj. Okrem toho menšieho, ktorý postavili žiaci ZŠ Udiča svojim spolužiačkam, sa máj staval aj pred budovou Obecného úradu v Udiči. Máj ozdobili dievčatá z detského folklórneho súboru Poniklec. O kultúrny program sa spolu s nimi postarali členovia speváckeho súboru Udičanka so skupinou BOSS Melodic.
30.04.2010 stavali máj aj v miestnej časti Upohlav. V Prosnom stihli tento program o deň skôr.


27.04.2010 - Človek v čase

V utorok 27.04.2010 sa spevácka skupina Udičanka zúčastnila krajskej prehliadky zborov pre občianske záležitosti Človek v čase v kultúrnom centre v Nemšovej. Vystúpili s programov spomienkovej slávnosti k 65. výročiu bombardovania školy v Malej Udiči.


24.04.2010 - Účasť DFS Poniklec na krajskej súťaži

Členovia detského folkórneho súboru Poniklec z Udiče postúpili na krajský detský hudobný festival detských ľudových hudieb, speváckych skupín, spevákov sólistov a inštrumentalistov. Festival sa konal 24.04.2010 v Zemianskych Kostoľanoch. Získali diplom za účasť a bronzové pásmo.22.04.2010 - Prekonanie rekordu o najdlhšiu reťaz z papierových kvetov

Pri príležitosti Dňa Zeme sa v piatok 22.04.2010 rozhodli v ZŠ Udiča prekonať slovenský rekord o najdlhšiu súvislú reťaz vytvorenú z papierových kvetov. Ich úsilie bolo odmenené, rekord sa im podarilo prekonať. Reťaz merala 1910 m.

Článok na www.pravda.sk
Článok na www.cas.sk

Reportáž televízie TA3
Článok na www.povazska.sme.sk


(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS