ROK 2011

 

Zoznam členov DFS Poniklec pri OÚ v Udiči v kalendárnom roku 2011:

Seková Nikolka, Boldižárová Veronika, Boldižárová Terezka,Grúnvalská Kristínka, Cigániková Dominika, Bialoňová Miška, Cesnáriková Erika, Tršková Andrejka, Tršková Julka, Gardoňová Rebeka, Gardoňová Radka, Turiaková Monika, Matušíková Katka, Cigániková Adrianka, Romanka Luhová, Katerinčinová Annabellka, Katerinčinová Ráchel, Katerinčinová Rebeka, Cigánik Paťo, Cigánik Radko, Cigánik Jakub, Štefániková Timea - Sandra, Štefániková Vanesa - Klaudia, Kališíková Natálka, Piačková Veronika, Turiaková Simonka, Matušov Lukáš, Matušov Dominik, Sláviková Lenka, Cigániková Lenka, Hujčíková Veronika, Maral Patrik, Mikoláš Andrej, Kršíková Sonka, Seková Ingrid, Furdzová Silvia, Harvánek Juraj, Kocanová Simonka, Gašpárková Andrejka, Katarínka Spišiaková, Natálka Šušková

 

Novoročný koncert
Vinšujem, vinšujem, na šťastie, na zdravie, na ten Nový rok, žeby sme sa dočkali toho druhého Nového roku v šťastí, v zdraví, pri dobrom pokoji, v menších hriechoch, vo väčších radostiach, ako sme prežili. Žeby sa vám darilo všetko v komore i na dvore, žeby bol tento nový rok hojný, na tele i na duši, daj Pane Ježiši.
V duchu tohto vinša sa niesol novoročný koncet v sále KD 02.01.2011 na ktorom sa divákom predstavil náš súbor pásmom poskladaným z vianočných zvykov a tradícii marikovskej doliny. Vianočné piesne vystriedalo rozprávanie starej matere deťom o chystaní štedrovečerného stola. Deti potom na javisku ozdobili vianočný stromček, ktorý podľa zvykov postavil gazda s vinšom na stred izby. Záver pásma patril opäť spevu, tancu a potlesku divákov, ktorý nás utvrdil v tom, že vystúpenie sa páčilo.
 
 
 
 

 

26.2.2011 vystúpili členovia DFS so svojim programom na plese TJ Priehrada Udiča 

 

 

3.3.2011 sme prijali pozvanie na  VI.ročník  súťažnej prehliadky tvorivosti z odpadového materiálu TIP-TOP EKOmóda, ktorú organizovalo CVČ Včielka  v športovej hale mesta Púchov. Naše vystúpenie sa prítomným divákom páčilo a hlavne spojenie folklóru s prvkami zumby malo úspech. 

 

 

  

Fašiangový sprievod obcou

 

Prechodné obdobie medzi zimou a jarou tvoria fašiangy, ktoré však nemajú pevný termín. Označuje sa nim celé obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy, ktorou sa začína veľký pôst pred Veľkou nocou. Na dedinách za čias Vašich starých rodičov bolo vtedy veselo hlavne v krčmách, kde sa mládenci a devy zabávali pri muzike. Relatívny pokoj na hospodárstve  spôsobovalo to, že v tomto období sa robilo veľa svadieb. Koniec fašiangov symbolizovali na dedinách posledné sobotné zabíjačky prasiec u bohatších gazdov a nedeľný fašiangový sprievod masiek. Každá dedina mala tú svoju originálnu masku, ktorá okrem zábavnej funkcie mala aj ochranný význam - symbolizovala hojnosť, úrodu, zdravie, plodnosť a ochranu pred zlou mágiou. Turoň, medveď, koza, či snopový chlap, spolu s ostatnými maskami zabávali dedinčanov a z podarúnkov od gazdiniek potom varili spoločnú kapustnicu, či praženicu pre celú dedinu – poväčšinou richtárka. Iný kraj – iný mrav, niekde chlapci všetko odniesli dievčatám na priadky, ktoré im potom pripravili bohaté pohostenie. Tradičným jedlom tohto obdobia boli fánky, šišky, slanina, klobása, huspenina a všetky výrobky zo zabíjačky. Fašiang bol  tiež  obdobím, kedy sa končili priadky a začalo sa tkať súkno a plátno. Posledná tanečná zábava sa konala vo fašiangový utorok, pred Popolcovou stredou  tzv. „Pochovávanie basy“.  Žartovné pochovávanie hudobného nástroja – basy, pri ktorom vystupovali postavy kňaza, kostolníka a smútiacich pozostalých nadobro ukončilo obdobie veselosti, hodovania, zábavy a pitia. Také boli fašiangy v minulosti a v redukovanej podobe sa zachovávajú zvyky v mnohých častiach Slovenska dodnes.

 

 

Aj my členovia DFS Poniklec a pár nadšencov z obce sme sa snažili v tento fašiangový čas oživiť tieto krásne tradície a tak v nedeľu 6.3.2011 chodil po dedine fašiangový sprievod, ktorý na pozvanie domácim zaspieval a vytancoval gazdinu aj pána domu. Chodili sme za slnka, v daždi i snehu – akoby sa čerti ženili, za čo sme dostali nejakú maškrtu do košíčka i žalúdka  a tiež dáky peniažtek do kapsičky. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nás pohostili a že podarúnky boli dané od srdca svedčí i to, že nikto z nás nebol chorý.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fašiangová praženica

11.3.2011 sa stretli v sále KD členovia DFS Poniklec, aby si spoločne pochutnali na praženici so slaninkou a klobásou, ktorú dostali počas fašiangového sprievodu. Nezabudli sme k ich spokojnosti rozdeliť im  sladkosti aj eurá  čo si vykoledovali.

 

 

Regionálna súťažná prehliadka choreografii detských folklórnych súborov sa konala 24.3.2011v priestoroch kina Mier v Považskej Bystrici pod záštitou Považského osvetového strediska v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, mesta a PX Centra v Považskej Bystrici. Prehliadky sa zúčastnil DFS Mladosť Považská Bystrica s choreografiou Perie do periny ... a Žabiaci z Kostolca. DFS Makytka Lysá pod Makytou s choreografiou Ozveny našej doliny, Od Trenčína tak sa volalo pásmo DFS Laštek z Ilavy a DFS Biela voda Púchov sa predstavili porote choreografiou Fašiangové koníčky. DFS Dúbravček z Plevníka - Drienové  svoje pásmo nazval Ide vláčik, ši-ši-ši... a DFS Bystrinka z Považskej Bystrice zase Za humnami. Náš DFS Poniklec sa divákom a porote predstavil choreografiou Palicové hry a tance marikovskej doliny a v silnej konkurencii aj profesionálnych súborov  dôstojne reprezentoval našu obec,  preto si vážime slová uznania na našu adresu od dlhoročnej vedúcej DFS Mladosť pani Anny Galkovej.

 

 

 

 

Zumba párty v telocvični mesta Považská Bystrica sa konala 26.3.2011 a naši členovia súboru potešili návštevníčky tohto tanečného  maratónu svojím vystúpením.

 

 

 

 

Tak ako každý rok i teraz sme 29.4.2011 ovenčili máj, ktorý potom za pomoci traktora postavili chlapi v parku pred obecným úradom.

 

 

 

Oslava Dňa matiek v sále kultúrneho domu, sa konala 8.5.2011. Po slávnostnom príhovore starostu obce sa prítomným divákom predstavili deti materskej školy, základnej školy, SS Udičanka a so svojou tanečnou choreografiou - Palicové hry a tance marikovskej doliny a v Terchovej pri muzike sa najskôr predstavili starší členovia DFS Poniklec. Malé deti predviedli pásmo Na kukučky a záver vystúpenia súboru opäť patril veľkým deťom a choreografii, v ktorej vedúca súboru spojila temperamentné východoslovenské tance so zumbou, čo sa stretlo s veľkým ohlasom hlavne u mladšieho publika.

 

 

 

 

 

 

Oslava Medzinárodného dňa detí

 

Pri príležitosti MDD sme zorganizovali dňa 11.6.2011 pre deti nášho súboru celodenný výlet do Trenčína. Tento deň si museli deti privstať, lebo už 6,36 hod. sme sa autobusom viezli do Púchova a odkiaľ vlakom do Trenčína, kde nás čakal celodenný program. So sprievodcom sme sa prešli Mierovým námestím k Mestskej veži s vyhliadkou. Potom po Farských schodoch sme sa presunuli na Trenčiansky hrad, kde nás čakala prehliadka hradu s rozprávkovým príbehom Kráska a zviera. Na Dolnom hrade sme si prezreli Dobový tábor so strelnicou, kuchyňou, vyhňou a raznicou mincí. Oboznámili sme sa s históriou hradu a studne a  oddýchli sme si na nádvorí. Obedovali sme v reštaurácii na plavárni a odtiaľ sme peši prešli na Ostrov. Tam sme vyskúšali atrakcie v  zábavnom záhradnom centre a po výcviku na súši, sme si obliekli záchranné vesty a s pádlami sme nastúpili na Dračiu loď. Zábava na vode - hodinová plavba na lodi po Váhu na vlastný pohon dala zabrať hlavne proti prúdu, ale zážitok stál za tú námahu. V závere výletu sme boli v nákupnom centre kúpiť darčeky a hurá domov. Ďakujeme sponzorom, ktorí finančne prispeli na náš výlet.

                

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni mesta a 13.ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Otvára sa letu brána v Považskej Bystricisa konal v sobotu 18.6.2011 aj za účasti DFS Poniklec. Po krojovanom sprievode detí od kina Mier cez mestskú zónu nasledovalo predstavenie jednotlivých súborov a ich vystúpenia.   Vo večernom folklórnom  bloku  pred mestským úradom s názvom Rok vo zvykoch a hrách sa divákom predstavil DFS Mladosť a prípravky MFŠ, náš súbor Poniklec, DFS Makytka  Lysá pod Makytou, DFS Malý Koniakow z Poľska a dievčenská a chlapčenská spevácka skupina Vajčovky a Prameň z Kysuckého Nového Mesta. Spoločná klaňačka účinkujúcich, odovzdávanie pamätných diplomov a prijatie u primátora mesta doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD. s poďakovaním bolo peknou bodkou za týmto dňom.

 

 

 

 

 

 

Záver školského roka 2010/2011 – 29.júna patril  tradičnej školskej akadémii, ktorá bola prehliadkou toho najlepšieho čo žiaci a pedagógovia pripravili pre svojich divákov. Bohatý kultúrny program, ktorého súčasťou bolo vystúpenie DFS Poniklec striedalo oceňovanie detí vo vedomostných, umeleckých, športových súťažiach a zberových aktivitách, udeľovaní pochvál za prospech a vzorné správanie, udelenie titulu „Žiak a Pedagóg roka“ a slávnostná rozlúčka žiakov 9.ročníka s našou školou.

 

 

Oslavy 690.výročie prvej písomnej zmienky o obci Udiča sa konali 9.7.2011 a niesli sa v znamení spevu  a tanca detí základnej školy, SS Udičanky a DFS Poniklec. Straší členovia súboru sa divákom predstavili choreografiou Kačička divoká a Sotyš tanec z Myjavy. Malé deti s pásmom Na kukučky a záver nášho vystúpenia patril choreografii v Terchovej pri muzike a netradičnému spojeniu východoslovenskej karičky a moderného tanca s prvkami zumby, čím sme pobavili divákov a ukázali im, že máme radi hudbu a tanec rôznych žánrov.

 

 

 

  

 

18.12.2011 Slovenské Vianoce v Bratislave 2011

Dňa 18.12.2011 sa členovia DFS Poniklec zúčastnili akcie BKIS - Slovenské Vianoce v Bratislave 2011. V úvode nášho vystúpenia sme návštevníkom vianočných trhov na námestí priblížili atmosféru dedinských drápačiek, po ktorých sa malé deti predstavili s choreografiou o strašidlách. Vianočné piesne vystriedal palicový tanec z Marikovej a staršie deti sa divákom predstavili aj choreografiou V Terchovej pri muzike. A pretože Vianoce už naozaj klopali na dvere našich príbytkov, zavinšovali sme všetkým prítomným na tieto sviatky ponajprv šťastie, zdravie dlhé letá, bo my sme prišli k nim zďaleka.

 

 

 

 

 

30.12.2011 - Vianočný koncert

Aj my - členovia DFS Poniklec sme chceli svojím vystúpením spríjemniť atmosféru dní, ktoré ostávali do nového roka všetkým, ktorí sa zúčastnili spoločného vianočného vystúpenia v sále KD.

V úvode nášho programu sme divákom priblížili atmosféru drápačiek, ktoré boli typické pre život na dedine počas dlhých jesenných večerov. V tomto čase sa oddávna dedinské ženy schádzali po domoch na drápačky, kde bolo vždy veselo. Robili sa žarty, spievalo sa, tancovalo a rozprávali sa často rôzne aj strašidelné príbehy. Po drápačkach sa divákom predstavili malé deti s choreografiou o strašidlách z Maríkovej. A pretože poslaním všetkých folklórnych súborov je spoznávanie vlastných koreňov cez zvyky a tradície našich predkov z rôznych kútov Slovenska a ich následné šírenie medzi ľudí, preto sme pre návštevníkov vianočného koncertu pripravili dve choreografie - Pranie prádla na Myjave a V Terchovej pri muzike. V mene členov nášho súboru dˇakujeme za potlesk, ktorým ste ocenili našu prácu a veľavážení priatelia - podľa zvyku kresťanského, dnes i po celý nový rok do príbytku  vašeho želáme vám, nech vás Pán Boh posiľňuje v zdraví, vašej dobrote, aby ste mali radosť i pokoj vo svojom živote.

  

 

 

 

(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS