2011

Rok 2011

A sme vynovení:

 Vďaka OcÚ členovia našej speváckej skupiny majú nové kostýmy. Tvoria ich pre ženy –čiernožltá blúzka z ľahkého materiálu a čierna sukňa, muži – čierne nohavice, čierna košeľa a žltá viazanka.

A prečo nové? Zúčastňujeme sa rôznych vystúpení aj mimo našej obce a  máme medzi sebou aj mladých ľudí, ktorí v roku 2004, kedy sme začínali boli ešte deti, tak to bola viacmemej už aj nutnosť. A  reprezentujeme predovšetkým našu obec, tak aby sme trochu reprezentatívne vyzerali.  

Účasť na akciách:

 2.1.2011 – Spevácka skupina Udičanka spolu s DFS Poniklec, žiakmi ZŠ s MŠ Udiča a členkami Jednoty dôchodcov usporiadal Novoročný koncert. Naša SS sa predstavila programom „ Pozdrav Vianoc“. Pripravili si vianočné pásmo zložené z vianočných piesní a kolied doplnené krásnymi vianočnými básňami a nechýbali ani vianočné a novoročné vinše. 

 

5.3.2011 – V čase fašiangovom sme aj tento rok zorganizovali ďalší ročník Obecnej zabíjačky. Výrobky boli výborné, čerstvo urobené tak dúfame, že aj všetkým návštevníkom chutili.

 

6.3.2011 – Spolu s deťmi s DFS Ponilkec sa uskutočnil pochod fašiangových masiek obcou. Ďakujeme všetkým, ktorí nás prijali a obdarili fašiangovou nádielkou.

 

8.3.2011 – Už tradične na záver fašiangov sme pochovali basu.

 

29.3.2011 – členky speváckej skupiny, ktoré sú zároveň aj členkami ZPOZ pri Obecnom úrade v Udiči sa zúčastnili regionálnej prehliadky ZPOZ, ktorá sa konala v Streženiciach. Predstavili sme sa ukážkou 50. Výročia uzavretia manželstva. Odborná porota náš kolektív posunula na krajskú prehliadku.

  

5.4.2011 – Účasť na krajskej prehliadke kolektívov ZPOZ v Hornom Sŕní.

 

29.4.2011 – Už tradične sa v našej obce stavali máje. Aj dnes sme toto stavanie májov obohatili kultúrnym programom.

 

8.5.2011 – Druhá májová nedeľa patrí všetkým matkám. Aj tento rok sme spolu s deťmi ZŠ s MŠ a DFS Poniklec pripravili pre naše mamičky bohatý kultúrny program. 

 

16.6.2011 – Spoločné uvítanie novorodeniatok z našej obce do života. 

 

24.6.2011 – Naša spevácka skupina sa počas svojej pôsobnosti okrem iného snaží aj o oživovanie rôznych ľudových zvykov a tradícií. Aj tento rok tak ako minulý sme nad dedinou (na Šefranicoch) pripravili a pálili jánsku vatru. Až do neskorej noci bolo počuť v dedine naše piesne, ktoré sa kedysi spievali na Jána, keď sa pálili jánske vatry. 

 

25.6.2011 -  V našej obci sa konala birmovka. Na žiadosť nášho pána farára, sme po sviatosti birmovania pre všetkých prítomných po pripravili krátky program.

 

9.7.2011 - Mesiac júl už tradične patrí v našej obci oslave Dňa obce. Nebolo tomu inak ani tento rok a naša SS sa predstavila mixom ľudových piesní a mixom piesní z populárnej pesničkovej súťaže Repete. Naše vystúpenie prítomných veľmi oslovilo, čo dali najavo veľkým potleskom. Aj po oslavách sme ešte dlho mali od spoluobčanov pozitívne ohlasy na naše vystúpenie. Tento rok súčasťou osláv bol aj 1. Ročník súťaže vo varení guľášu. Naše družstvo získalo 3. miesto.

  

25.9.2011 – Keďže kostol v Udiči je zasvätený svätému Matúšovi, tak na Matúša sú v našej obci hody. V obci nie je zaužívaná tradícia organizovať hodové slávnosti, okrem toho, že sa len v kostole konali pobožnosti. Preto členovia našej speváckej skupiny oslovili pána farára s myšlienkou zorganizovať obecné hodové slávnosti. Pán farár bol tejto myšlienke naklonený a tak sa začalo s prípravami na 1. hodové slávnosti spojené s poďakovaním za úrodu. Súčasne sme oslovili aj členov Jednoty dôchodcov v našej obci, ktorí sa k nám pridali. Členky jednoty dôchodcov, naše členky ako aj niektoré gazdinky z obce napiekli rôznych sladkých ale aj slaných dobrôt. Okrem dôchodcov sa pridali aj deti z DFS, ktoré spolu s našou skupinou pripravili kultúrny program, členovia Poľovníckeho združenia Skalka Prosné, ktorí pripravili srnčí guľáš a pridala sa aj firma OVISFARMA Udiča – pán Janíček zabezpečil ochutnávku ovčieho syra.  A tak sa mohlo „hodovať“. Že to bola dobrá akcia svedčili pozitívne ohlasy občanov. Tešíme sa už na 2. Ročník.

  

26.11.2011 – zúčastnili sme sa vianočného vystúpenia v EUROVEA Bratislava.

 

8.12.2011 – už tradične v tomto predvianočnom čase Obec Udiča organizuje posedenie osamelých dôchodcov. Nebolo tomu inak ani tento rok a Udičanka s deťmi zo ZŠ s MŠ a DSF Poniklec pripravil pre našich dôchodcov pestrý kultúrny program.

 

22.12.2011 – naša spevácka skupina sa už po 4x zúčastnila projektu „ Vianoce v Bratislave“. Tento rok sme sa v hlavnom meste predstavili pásmom „U nás na drápačkách“

 

30.12.2011 – rok 2011 sme zakončili vianočným koncertom, kde o kultúrny program sa postarali okrem nás už tradične deti zo ZŠ s MŠ Udiča, DFS Poniklec a pridali sa aj členky Jednoty dôchodcov v Udiči. Naša skupina sa predstavila pásmom „U nás na drápačkách“.

  

 

(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS