Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

zmluvy 2017

Zmluvy » subjekt: Obec Udiča » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Podrobnosti
Číslo:201724
Zmluvná strana 1:Obec Udiča, 018 01 Udiča 302
Zmluvná strana 1 IČO:00317853
Zmluvná strana 2:SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Zmluvná strana 2 IČO:36022047
Názov:Nájomná zmluva
Predmet:Novovytvorený pozemok parcela C-KN č. 1452/13, s výmerou 172 m2, druh pozemku vodné plochy, zameraná Geometrickým plánom číslo 140/2014, oddelená od parcely E-KN číslo 902/1, novovytvorený pozemok parcela C-KN číslo 1452/14, s výmerou 115 m2, druh pozemku vodné plochy, zameraná Geometrickým plánom číslo 140/2014, oddelená od parcely E-KN číslo 902/1, novovytvorený pozemok parcela C-KN číslo 1452/15, s výmerou 14 m2, druh pozemku vodné plochy, zameraná Geometrickým plánom číslo 140/2014, oddelená od parcely E-KN číslo 902/1.
Cena *:1,00 €
Dátum uzavretia zmluvy:12.12.2017
Dátum zverejnenia zmluvy:21.12.2017
Dátum účinnosti zmluvy:2.5.2018
Dátum ukončenia zmluvy:nestanovený
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Peter Chochlík
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Poznámka:Zmluva nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia nájomcu prenajímateľovi o začatí prác na predmetnej stavbe. Dátum 2.5.2018 je orientačný. Príloha zmluvy je k dispozícii k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Udiči.
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
ÚvodÚvodná stránka