Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

zmluvy 2016

Zmluvy » subjekt: Obec Udiča » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 61-76 z 76
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
201615Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Štefánikova 27, 81499 BratislavaDodatok č. 1k Úverovej zmluve č. 245905-2015 257 050,62 €27.9.2016nestanovený
201616Miroslava Ješíková s.r.o. 01801 Udičanájomná zmluvaprenájom nebytových priestorov bývalej čakárne pri detskej ambulancii0,00 €29.9.201631.12.2016
201617TAMPO CENTRUM, s.r.o. Pribinova 65/A, 920 01 Hlohovecrámcová kúpna zmluvaz verejnehého obstarávania na dotáciu z recyklačného fondu0,00 €15.10.2016nestanovený
201618Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaDodatok č. 1k Zmluve o združenej dodávke elektriny od 01.01.20160,00 €18.10.201631.12.2018
47A42016Mária Hogajovánájomná zmluvahrobové miesto20,00 €22.10.2016nestanovený
47A892016Mária Hogajovánájomná zmluvahrobové miesto20,00 €22.10.2016nestanovený
50712016Jozefa Tučníkovánájomná zmluvahrobové miesto10,00 €22.10.2016nestanovený
506192016Mária Drblíkovánájomná zmluvahrobové miesto12,00 €3.11.2016nestanovený
201619Ing. Ľudovít Vicia, certifikovaný audítor, Lánska ul. 934/25, 01701 Považská Bystricazmluvao vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.20151 200,00 €10.11.2016nestanovený
201620T.O.P. MEDICAL s.r.o. Praznom 42, 01701 Považská BystricaDohodao postúpení práv a povinností z nájomnej zmluvy0,00 €12.11.2016nestanovený
201621Jozef Maliňák, Považská Teplá 20, 01705 Považská BystricaZámenná zmluvaObec Udiča výmenou dáva do výlučného vlastníctva Jozefovi Maliňákovi bytom Považská Teplá 20 parcelu KNC č. 2210/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1267m2 Jozef Maliňák, Považská Teplá 20 tento pozemok prijíma výmenou za teľatník čp. 707 na parcele KNC č. 2205, parcelu KNC č. 2205, zastavané plochy a nádvoria o výmere 493m2, Jozef Maliňák Považská Teplá 20 výmenou dáva do výlučného vlastníctva Obci Udiča teľatník čp. 707 na parcele KNC č. 2205, parcelu KNC č. 2205, zastavané plochy a nádvoria o výmere 493m2, Obec Udiča tieto nehnuteľnosti prijíma výmenou za parcelu KNC č. 2210/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1267m2 v k.ú. Udiča32 000,00 €6.12.2016nestanovený
503312016JUDr. Oľga Porákovánájomná zmluvahrobové miesto20,00 €8.12.2016nestanovený
4731B2016Jana Vráblikovánájomná zmluvahrobové miesto20,00 €8.12.2016nestanovený
4765B2016Jana Vráblikovánájomná zmluvahrobové miesto0,00 €8.12.2016nestanovený
46712016Július Markovičnájomná zmluvahrobové miesto20,00 €8.12.2016nestanovený
201622DEUS, Kýčerského 5, 81105 BratislavaZmluvao pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest0,00 €15.12.2016nestanovený
Položky 61-76 z 76
ÚvodÚvodná stránka