Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Elektronická úradná tabuľa

Položky 16-19 z 19

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného su ...viac...

Zverejnené 18.12.2017 -JM-


 

Stanovisko Obce Udiča k úhrade faktúry č. 201700053 - KATES s.r.o.

Obec Udiča, Udiča 302, 018 01 Udiča
                                                                                                               
                                    ...viac...

Zverejnené 14.12.2017 -JM-


 

Územný plán obce Udiča

V E R E J N Á    V Y H L Á ŠK A

O B E C  U D I Č A,  O B E C N Ý   Ú R A D  U D I Č A
o z n a m u j e,
že dňom 27. novembra 2017 začína  prerokovanie
 návrhu zadan ...viac...

Zverejnené 27.11.2017 -JM-


 

Petícia za výstavbu kanalizácie a vodovodu v obci Udiča, miestna časť Malá Udiča (Žľabie) - odpoveď

Obec Udiča ako orgán verejnej správy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo veci Petície za vybudovanie kanalizácie a vodovodu v zmysle § 5 ods. 5 zákona 85 ...viac...

Zverejnené 26.9.2017 -JM-


 
Položky 16-19 z 19
ÚvodÚvodná stránka