Obec Udiča
ObecUdiča

UZAVRETIE MANŽELSTVA

UZAVRETIE MANŽELSTVA

Čo potrebujete:

Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a majú trvalé bydlisko v obci Udiča:

slobodní:

 • vlastné rodné listy a platné občianske preukazy

ovdovelí:

 • vlastné rodné listy, platné občianske preukazy, úmrtný list manžela /ky/, alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, vyhlásenie manžela za mŕtveho

rozvedení:

 • vlastné rodné listy, platné občianske preukazy, právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené.


Maloleté osoby / od 16 do 18 rokov/ predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
Ak majú snúbenci už spolu maloleté deti predkladajú aj rodné listy týchto detí, a rodný list dieťaťa je potrebné predložiť 
aj vtedy, ak snúbenica má už maloleté  dieťa, ktorého otec je neznámi. 

Tieto doklady sú snúbenci povinní predložiť matričnému úradu pri spisovaní žiadosti o uzavretie manželstva a to aj ak sa manželstvo uzatvára civilnou alebo cirkevnou formou.Ak sú obaja snúbenci štátnymi občanmi SR s trvalým pobytom mimo matričného úradu:

 • všetky náležitosti ako pri predchádzajúcom prípade predkladajú snúbenci matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného z nich, tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom,
 • je to tzv. delegovanie sobáša, delegovanie sobáša je potrebné len v prípade uzavretia manželstva civilnou formou.

 


Ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny občan:

 • štátny občan SR všetky náležitosti ako pri prvom prípade,
 • cudzí ŠO platný cestovný doklad, rodný list, osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva,  u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u ovdovelých úmrtný list manžela/ky/,
 • doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov,
 • je potrebná osobná konzultácia na matričnom úrade.


Žiadosti o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola!

 

Poplatky a náhrady za zvýšené náklady spojené  s uzavretím manželstva:

 • uzavretie manželstva v príslušnom matričnom obvode v určených sobášnych dňoch a hodinách - bez poplatku,
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby  -  20,00 €,
 • uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR - 20,00 €,
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami -  35,00 €,
 • uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom  -  70,00 €,
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti  -  70,00 € a zároveň poplatok podľa uznesenia č. 30-V/2011 - 150,00 €,
 • uzavretie manželstva medzi cudzincami  -  200,00 €,
 • uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt - 200,00 €.

Poznámka:
Podľa § 6 ods. 2 zákona NRSR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50% z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70,00 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.


Sobášne dni : 
Štvrtok :     11.00 hod - 15.00 hod
Piatok :      11.00 hod - 14.00 hod
Sobota :     11.00 hod - 16.00 hod

Sobášnym miestom na vykonávanie sobášnych obradov uzavretia manželstva je určená sobášna miestnosť nachádzajúca sa v budove Obecného úradu v Udiči.

Uzavretie manželstva občana SR v zahraničí - dôležité upozornenie!

Od účinnosti zákona č. 14/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách, t.j. od 1.2.2006 Slovenská republika nevydáva Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva. Štátny občan SR, ktorí chce uzavrieť manželstvo v cudzine sa môže obrátiť na matričný úrad, ktorý mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti.

Je dôležité, aby snúbenci, ktorí majú záujem o uzavretie manželstva na Matričnom úrade v Udiči, vopred konzultovali termíny k uzavretiu manželstva vždy minimálne 2 týždne pred uzavretím manželstva s matrikárkou Matričného úradu Udiča.

Dátum vloženia: 1. 6. 2022 14:43
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 9. 2023 15:07
Autor: admin prevod

Obec

Kalendár vývozu odpadu

November 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1
2 3 4 5
6 7
8
9
10 11 12
13 14 15
16 17 18 19
20 21 22
23 24 25 26
27 28
29
30 1 2 3

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Vratko, Saturnín, Zaida

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Aký je november, taký bude nasledujúci máj.

Pranostika na akt.deň

Na Saturnina skučí meluzína.

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Obecná knižnica

Obecná knižnica

Rezervujte si ihrisko

Ihrisko

Kamerový systém

Kamerový systém