Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecný úrad

Poslanie a kompetencie obecného úradu

Obec Udiča je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.
Dokumenty vo formáte PDF sú na webovú stránku pridávané podľa možných dostupných zdrojov.

 

Pôsobnosť obecného úradu:

 • zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva
  a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

   
 • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva,
   
 • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
   
 • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

 
ÚvodÚvodná stránka