Obec Udiča
ObecUdiča

2. Zasadnutie zo dňa 16.5.2022

S T A R O S T A O B C E U D I Č A


Udiča, 12. 05. 2022

O Z N Á M E N I E

V zmysle §-u 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení jeho ďalších zmien a doplnkov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Udiči,

16. 05. 2022 (pondelok) o 17.30 hod.

do sály Obecného domu v Udiči s nasledovným návrhom programu rokovania:

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Kontrola plnenia uznesení.
 5. Sťažnosť č.j.: 96/2022 Ing. Beaty Kováčovej, Udiča – Prosné 117 na Tomáša Hudčeka, Udiča – Prosné 116 ohľadne nevyhovujúceho komína na rodinnom dome č. 116.
 6. Žiadosť č.j.: 115/2022 Mgr. Daniely Hudecovej a Ing. Martina Hudeca, Udiča 688 o vyriešenie verejnej komunikácie.
 7. Žiadosť č.j.: 92/2022 Františka Markoviča a JUDr. Heleny Markovičovej, Udiča 347 o odkúpenie obecného pozemku – parcely KNE č. 877/5 o výmere 621 m2 v k.ú. Udiča.
 8. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce.
 9. Odkúpenie unimobunky umiestnenej v areáli bývalého družstva pri zbernom mieste od p. Františka Palkecha.
 10. Zriadenie vecného bremena na prechod a prejazd cez parcely KNC č. 2197/19 a 2583/6 v k.ú. Udiča v prospech Františka Ješíka, Udiča 268.
 11. Žiadosť č.j.: 64/2022 Základnej školy s MŠ v Udiči o rozšírenie kamerového systému.
 12. Žiadosť Aleny Cigánikovej, Udiča 223 o poskytnutie finančnej výpomoci na kúrenie.
 13. Rôzne a interpelácie poslancov.
 14. Ukončenie zasadnutia.

Peter Chochlík

starosta obce

(237.6 kB) OZ_pozvanka_16_05_2022.pdf
(639.8 kB) Zápisnica zo zasadnutia OZ 16.05.2022

Zodpovedá: Správca Webu

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
1
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Bibiána, Budimír, Budislav, Budimíra, Viviána

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Aký je december, taký je jún.

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Obecná knižnica

Obecná knižnica

Rezervujte si ihrisko

Ihrisko

Kamerový systém

Kamerový systém