Obec Udiča
ObecUdiča

3. Zasadnutie zo dňa 27.6.2022

Zasadnutie OZ v Udiči 27.06.2022 - návrh programu rokovania

S T A R O S T A  O B C E   U D I Č A

Udiča,  22. 06. 2022

O Z N Á M E N I E

V zmysle §-u 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení jeho ďalších zmien a doplnkov   z v o l á v a m   zasadnutie Obecného  zastupiteľstva v Udiči,

27. 06. 2022 (pondelok) o 17.30 hod.

do sály Obecného domu v Udiči s nasledovným návrhom programu rokovania:

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Kontrola plnenia uznesení.
 5. Žiadosť Romana Cigánika, Udiča 223 o odkúpenie obecného pozemku – parcely KNC č. 842/2 o výmere 60 m2 v k.ú. Udiča.
 6. Žiadosť č.j.: 233/2022 Poľovníckej Spoločnosti SKALKA Prosné o nájom časti  Obecného domu v Prosnom na obdobie rokov 2023 – 2037.
 7. Ustanovenie denného limitu zostatku finančných prostriedkov v hotovosti.
 8. Záverečný účet obce Udiča za rok 2021.
 9. Úprava rozpočtu obce a ZŠ s MŠ v Udiči na rok 2022 – rozpočtové opatrenie č. 2. 
 10. Rôzne a interpelácie poslancov.
 11. Ukončenie zasadnutia.

Peter Chochlík
starosta obce


Zodpovedá: Správca Webu

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
1
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Oldrich, Sofron, Xavér, Sofrónia, Xavéria

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď v decembri mrzne, sneží, úrodný rok za tým beží.

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Obecná knižnica

Obecná knižnica

Rezervujte si ihrisko

Ihrisko

Kamerový systém

Kamerový systém