Obec Udiča
ObecUdiča

4.Zasadnutie zo dňa 11.7.2022

O Z N Á M E N I E v zmysle §-u 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení jeho ďalších zmien a doplnkov

S T A R O S T A  O B C E   U D I Č A

Udiča,  07. 07. 2022

O Z N Á M E N I E

V zmysle §-u 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení jeho ďalších zmien a doplnkov   z v o l á v a m   zasadnutie Obecného  zastupiteľstva v Udiči,

11. 07. 2022 (pondelok) o 17.30 hod.

do sály Obecného domu v Udiči s nasledovným návrhom programu rokovania:

  1. Otvorenie.
  2. Schválenie programu.
  3. Voľba návrhovej komisie.
  4. Voľba hlavného kontrolóra obce. 
  5. Určenie počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie  2023 - 2027.
  6. Ukončenie zasadnutia.

 

Peter Chochlík
starosta obce


Zodpovedá: Správca Webu

Samospráva

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Michal, Michaela, Michael, Michala

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Aké je počasie v prvých dňoch septembra, také bude celý mesiac.

Pranostika na akt.deň

Michal zimu dýchal.

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Obecná knižnica

Obecná knižnica

Rezervujte si ihrisko

Ihrisko

Kamerový systém

Kamerový systém