Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Elektronická úradná tabuľa

Pozvánka na zasadanie 18.2.2019

Súbor na stiahnutie OZ 18.2.2019 oznámenie.pdf OZ 18.2.2019 oznámenie.pdf (217.3 kB)

O Z N Á M E N I E o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

O Z N Á M E N I E
o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 
Ob ...viac...

Zverejnené 15.2.2019 -LM-


 

Oznámenie v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oznámenie
v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...viac...

Zverejnené 14.2.2019 -LM-


 

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Udiča

Územný plán obce Udiča je územnoplánovacia dokumentácia, ktorá je v zmysle  zákona č. 24/2006 Z. z. a v znení zákona č. 408/2011 Z. z. § 4 ods. 1 strategickým dokumentom podliehajúcim posudzovaniu vpl ...viac...

Zverejnené 28.6.2018
Aktualizované: 17.8.2018 -LM-


 

Zverejnenie informácií o starostlivosti a ochrane poľnohospodárskej pôdy

kosenie zaburinenej pôdy

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, 
z dôvodu zvyšujúcich sa prípadov zanedbania zákonnej starostlivosti o poľnohospodárs ...viac...

Zverejnené 20.4.2018 -JM-


 

Výzva na voľby členov rady školy

OBEC UDIČA
Udiča 302, 018 01  Udiča
 
 
Rada školy pri Základnej škole s materskou školou v Udiči
 Ing. Lenka Markovičová, PhD.
018 01 Udiča
 
Vec ...viac...

Zverejnené 7.3.2018 -JM-


 

OZNÁMENIE: Program starostlivosti o prírodnú rezerváciu Klapy

Informácie pre obyvateľov obce Udiča týkajúca sa prírodnej rezervácie Klapy:
viac...

Zverejnené 26.2.2018 -JM-


 

NÁVRH rozpočtu obce Udiča na roky 2018 - 2020

Návrhy rozpočtu príjmov a rozpočtu výdavkov sú k dispozicii na stiahnutie:
viac...

Zverejnené 7.2.2018 -JM-
Aktualizované: 8.2.2018 -JM-


 

O Z N Á M E N I E o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

O Z N Á M E N I E
o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Obec Udiča, v ...viac...

Zverejnené 30.1.2018 -JM-
Aktualizované: 7.2.2018 -JM-


 

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného su ...viac...

Vyhodnotenie štandardov kvality: VODA odpadová - Udiča.pdf VODA odpadová - Udiča.pdf (61 kB)

Zverejnené 18.12.2017 -JM-


 

Stanovisko Obce Udiča k úhrade faktúry č. 201700053 - KATES s.r.o.

Obec Udiča, Udiča 302, 018 01 Udiča
                                                                                                               
                                    ...viac...

Zverejnené 14.12.2017 -JM-


 

Územný plán obce Udiča

V E R E J N Á    V Y H L Á ŠK A

O B E C  U D I Č A,  O B E C N Ý   Ú R A D  U D I Č A
o z n a m u j e,
že dňom 27. novembra 2017 začína  prerokovanie
 návrhu zadan ...viac...

Zverejnené 27.11.2017 -JM-


 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Udiča - Návrh

Hlavný kontrolór obce Udiča

Návrh
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Udiča na obdobie 1. polroka 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce ...viac...

Zverejnené 27.11.2017 -JM-


 

Petícia za výstavbu kanalizácie a vodovodu v obci Udiča, miestna časť Malá Udiča (Žľabie) - odpoveď

Obec Udiča ako orgán verejnej správy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo veci Petície za vybudovanie kanalizácie a vodovodu v zmysle § 5 ods. 5 zákona 85 ...viac...

Súbor na stiahnutie petícia.pdf petícia.pdf (358.2 kB)

Zverejnené 26.9.2017 -JM-


 

Rozhodnuite o prerušení územného konania

R O Z H O D N U T I E
 
Obec Udiča zast. starostom, Obecný úrad Udiča č. 302, 018 01 Udiča
 
Výzva na doplnenie návrhu a prerušenie územného konania.
 
Dňa  2 ...viac...

Zverejnené 13.2.2019 Vyprší o 16 dní.


 
ÚvodÚvodná stránka