Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Elektronická úradná tabuľa

Položky 1-15 z 19

Stavebné povolenie - Verejná vyhláška

Číslo: 278/2019-TS1/A-10                                                                                v   Udiči dňa: 07. 08. 2019
 
 
 
 
 
 
 
...viac...

Zverejnené 9.9.2019 -LM-


 

Rozhodnutie o povolení stavby pred jej dokončením

Číslo: 2663/2019-DG1/A-10                                                               v Udiči dňa:  02.09. 2019
                                                                              ...viac...

Zverejnené 6.9.2019 -LM-


 

Kolaudačné konanie - Verejná vyhláška

KOLAUDAČNÉ   ROZHODNUTIE
Verejná vyhláška
Stavebník: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina,  IČO : 36 442 151 (ďalej len „stavebník“)    zast. spoločnos ...viac...

Zverejnené 25.2.2019 -LM-


 

Oznámenie v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oznámenie
v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...viac...

Zverejnené 14.2.2019 -LM-


 

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Udiča

Územný plán obce Udiča je územnoplánovacia dokumentácia, ktorá je v zmysle  zákona č. 24/2006 Z. z. a v znení zákona č. 408/2011 Z. z. § 4 ods. 1 strategickým dokumentom podliehajúcim posudzovaniu vpl ...viac...

Zverejnené 28.6.2018
Aktualizované: 17.8.2018 -LM-


 

Zverejnenie informácií o starostlivosti a ochrane poľnohospodárskej pôdy

kosenie zaburinenej pôdy

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, 
z dôvodu zvyšujúcich sa prípadov zanedbania zákonnej starostlivosti o poľnohospodárs ...viac...

Zverejnené 20.4.2018 -JM-


 

OZNÁMENIE: Program starostlivosti o prírodnú rezerváciu Klapy

Informácie pre obyvateľov obce Udiča týkajúca sa prírodnej rezervácie Klapy:
viac...

Zverejnené 26.2.2018 -JM-


 

NÁVRH rozpočtu obce Udiča na roky 2018 - 2020

Návrhy rozpočtu príjmov a rozpočtu výdavkov sú k dispozicii na stiahnutie:
viac...

Zverejnené 7.2.2018 -JM-
Aktualizované: 8.2.2018 -JM-


 

O Z N Á M E N I E o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

O Z N Á M E N I E
o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Obec Udiča, v ...viac...

Zverejnené 30.1.2018 -JM-
Aktualizované: 7.2.2018 -JM-


 
Položky 1-15 z 19
ÚvodÚvodná stránka