Prechod na navigáciu block menu

Zmluvy

Zmluvy rok 2017

Zmluvy rok 2016


 
Zmluvy » subjekt: Obec Udiča » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 1104
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
32/2018Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 817 70 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018Výstavba multifunkčného ihriska 40m x 20m v obci Udiča35 000,00 €10.10.2018nestanovený
31/2018Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská BystricaZmluva o poskytnutí NFPPredchádzanie vzniku BRO v obci Udiča 127 875,00 €10.7.2018nestanovený
30/2018MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská BystricaZmluva o manažmente projektuŽiadosť o finančný príspevok na financovanie projektu v rámci 36. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP1 250,00 €9.10.2018nestanovený
29/2018IPP Consulting, s.r.o., Račianska 88, BratislavaKúpna zmluva č. Z201833415_ZObstarávanie kompostérov99 000,00 €25.8.2018nestanovený
28/2018Centrum sociálnych služieb Riviera, n.o.ZmluvaO platení časti úhrady za poskytovanú sociálnu službu 250,00 € (jednotková)14.8.2018nestanovený
27/2018DARAPOL, s.r.o., Janka Kráľa 2591, 022 01 ČadcaNájomná zmluvaZmluva o zabezpečení služby pre občanov a návštevníkov cintorínov12,00 € (jednotková)10.8.2018nestanovený
26/2018TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 STUPAVAZmluva č. 281/2018/AS-10Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva 252,00 €10.8.2018nestanovený
25/2018Cestné stavby Považská Bystrica s.r.o., Udiča 530, 018 01Zmluvy o dielo č. 285/2018/AS-10Úprava miestnych komunikácií25 564,12 €10.8.2018nestanovený
24/2018Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská BystricaZmluva č. 136/POD-306/18Úprava vodného toku Udičanka - etapa 20175 000,00 €10.8.2018nestanovený
23/2018Cestné stavby Považská Bystrica s.r.o., 01801 Udiča 530, Zmluva o dieloúprava miestnych komunikácií74 334,84 €27.7.2018nestanovený
22/2018Základná škola s materskou školou, Udiča 248, 01801 UdičaZmluva o zverení majetku do správy0,00 €21.7.2018nestanovený
21/2018EMAKO group. s.r.o. , Stred 57/51, 017 01 Považská Bystrica Nájomná zmluvaprenájom prevádzky 161,00 €1.7.2018nestanovený
20/2018František Palkech, bytom Visolaje 371, 018 61 BelušaNájomná zmluvaprenájom pozemku 183,00 €1.7.2018nestanovený
19/2018Ing. Pavol Belobrad – Obchod a výroba, , Staničná 340/7, 018 61 BelušaNájomná zmluvaprenájom pozemku 289,00 € (jednotková)1.7.2018nestanovený
18/2018Cestné stavby Považská Bystrica s.r.o., 01801 Udiča 530, Zmluva o dielo 14 292,60 €20.6.2018nestanovený
17/2018František Palkech, bytom Visolaje 371, 018 61 BelušaKúpna zmluvaparcela KNC č. 2210/61 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 206 m2 v k.ú. Udiča2 472,00 €16.6.2018nestanovený
16/2018COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, 02201ČadcaZmluva o zriadení vecného bremena0,00 €14.6.2018nestanovený
15/2018PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka č. 2, 07101 Michalovce Zmluva o dieloZhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje implementovať pre objednávateľa novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov, vypracovať potrebnú bezpečnostnú dokumentáciu, bezpečnostné opatrenia a poskytovanie služieb40,00 € (jednotková)1.6.2018nestanovený
14/2018COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, 02201ČadcaKúpna zmluvaodkúpenie parcely C KN č. 488/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 54m2 v k.ú. Udiča 810,00 €25.5.2018nestanovený
13/2018WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a, 96001 ZvolenZmluva o spracúvaní osobných údajovGDPR0,00 €22.5.2018nestanovený
12/2018Ing. Ľudovít Vician, Lánska ul. 934/25, 01701 Považská BystricaZmluva o vykonaní audituvykonanie auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.20171 300,00 €22.5.2018nestanovený
11/2018TetraStav , s.r.o., Štiavnička 245, 034 01 RužomberokZmluva o dielo intenzifikácia triedeného zberu v obci Udiča0,00 €19.5.2018nestanovený
10/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 38 190 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRPoskytnutie podpory formou dotácie3 000,00 €21.4.2018nestanovený
9/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 148 094 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRPoskytnutie podpory formou dotácie1 400,00 €21.4.2018nestanovený
8/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 148 093 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRPoskytnutie podpory formou dotácie1 400,00 €21.4.2018nestanovený
7/2018Kvetoslava Zaveráková, bytom Prosné 99, 018 01 UdičaKúpna zmluvaPredaj a kúpa odčlenenej novovytvorenej parcely - C KN č. 216/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2 485,00 €15.3.2018nestanovený
6/2018Katarína Katerinčinová, 018 02 Dolná MarikováNájomná zmluva č. 6/2018Prenájom nebytových priestorov Obecného domu č.p. 302, 018 01 Udiča, časť na prízemí, vedenej ako sála, schodište a prístup do krojovne.0,00 €17.3.2018nestanovený
4/2018Oľga Pirošová, bytom Udiča 294, 018 01 UdičaNájomná zmluva č. 4/2018 o dočasnom užívaní pozemkuPrenájom pozemku KNC č. 276/1 a 276/4 500,00 €17.2.201831.12.2022
3/2018Jozef Miko, bytom Udiča 134, 018 01 UdičaNájomná zmluva č. 3/2018 o dočasnom užívaní pozemkuPrenájom pozemku KNC č. 276/1 a 276/4 175,00 €17.2.201831.12.2022
2/2018Marián Vachalík, Rozkvet 2083/176, 017 01 Považská BystricaZmluva na poskytnutie služieb - zber komodít z odpadu Vykonávanie zberu komodít v Udiči - výkup kovov, papiera a lepenky, skla0,00 €31.1.2018nestanovený
1/2018Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaZriadenie vecného bremena0,00 €30.1.2018nestanovený
201724SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská ŠtiavnicaNájomná zmluvaNovovytvorený pozemok parcela C-KN č. 1452/13, s výmerou 172 m2, druh pozemku vodné plochy, zameraná Geometrickým plánom číslo 140/2014, oddelená od parcely E-KN číslo 902/1, novovytvorený pozemok parcela C-KN číslo 1452/14, s výmerou 115 m2, druh pozemku vodné plochy, zameraná Geometrickým plánom číslo 140/2014, oddelená od parcely E-KN číslo 902/1, novovytvorený pozemok parcela C-KN číslo 1452/15, s výmerou 14 m2, druh pozemku vodné plochy, zameraná Geometrickým plánom číslo 140/2014, oddelená od parcely E-KN číslo 902/1.1,00 €2.5.2018nestanovený
201723Pierott, n.o., Volgogradská 4787/18, 080 01 PrešovDarovacia zmluva č. P580 / 2017Poskytnutie peňažného daru darcom v prospech obdarovaného50,00 €30.11.2017nestanovený
201722Jozef Maliňák, bytom Považská Teplá 20, 017 05 Považská BystricaKúpna zmluvadiel 1 o výmere 2 m2, odčlenený z KNE parcely č. 295/1 – orná pôda o výmere 9630 m2, zameraný do novovytvorenej parcely KNC č. 2210/49 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 316 m2 , diel 2 o výmere 34 m2, odčlenený z KNE parcely č. 299/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 565 m2, zameraný do novovytvorenej parcely KNC č. 2210/49 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 316 m2 , diel 3 o výmere 280 m2, odčlenený z KNE parcely č. 295/1 – orná pôda o výmere 9630 m2, zameraný do novovytvorenej parcely KNC č. 2210/49 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 316 m24 108,00 €16.11.2017nestanovený
201721František Palkech, bytom Visolaje 371, 018 61 BelušaKúpna zmluvaPredaj parcely KNC č. 2208/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 85 m2 v k. ú. Udiča1 020,00 €9.11.2017nestanovený
201720NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 BratislavaZamestnávateľská zmluva 00317853PD1005Úprava práv a povinností pri doplnkovom dôchodkovom sporení0,00 €3.11.2017nestanovený
201719Ing. Ľudovít Vician, Lánska ul. 934/25, 01701 Považská BystricaZmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2016vykonanie auditu1 200,00 €21.10.2017nestanovený
201718SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská ŠtiavnicaNájomná zmluva č.11/2017/DVTNájom bezmenného vodného toku, správcovský názov Udičov potok1,00 €9.8.2017nestanovený
201717Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 BratislavaZmluva č. 120693 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotáciePoskytnutie podpory formou dotácie22 600,00 €28.7.2017nestanovený
201716AKTIV PRO, s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská BystricaZmluva o dieloStavebné práce: Výmena okien, dverí a zateplenie budovy školskej jedálne v obci Udiča19 971,54 €8.8.2017nestanovený
201715Rímskokatolícka cirkev, farnosť Udiča, 01801 Udiča 481kúpna zmluvaodkúpenie parcely KNC č. 8/1 záhrada o výmere 646 m2, parcela KNC č.8/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24m2 a parcela KNC č.8/3 záhrada o výmere 67m2 v k.ú. Udiča8 844,00 €2.8.2017nestanovený
201714Jaroslav Šarlay a manželka Marta Šarlayová, obaja bytom Udiča - Prosné 4kúpna zmluvapredaj parcely KNE č. 704/2, ostatné plochy o výmere 141m2 v k.ú. Prosné1 410,00 €8.7.2017nestanovený
201713Projart, spol. s.r.o., Centrum 28/33, 017 01 Považská BystricaZmluva o dielo Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby10 500,00 €7.7.2017nestanovený
201712KAMON, s.r.o., Dolný Moštenec 205, 017 01 Považská BystricaZmluva o dieloStavebné práce18 967,596 €22.6.2017nestanovený
201711MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 01701 Považská Bystricazmluva o manažmente projektuna podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov1 100,00 €15.6.2017nestanovený
37100Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava 3zmluvao poskytnutí dotácie na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Udiča3 000,00 €6.6.201731.8.2017
147039Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava 3zmluvao poskytnutí dotácie na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Prosné1 400,00 €6.6.201731.8.2017
147040Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava 3zmluvao poskytnutí dotácie na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Upohlav1 400,00 €6.6.201731.8.2017
201710MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Hliny 1412, 01701 Považská Bystricazmluva o poskytnutí služiebTechnické služby v obci Udiča0,00 €1.6.201731.5.2021
201709T.O.P. MEDICAL s.r.o., Praznom 42, 01701 Považská Bystricanájomná zmluvao prenájme nebytových priestorov na 1.poschodí obytného domu čp. 301 350,00 €25.5.2017nestanovený
Položky 1-50 z 1104
ÚvodÚvodná stránka