Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy rok 2017

Zmluvy rok 2016


 
Zmluvy » subjekt: Obec Udiča » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 1127
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
13/2019Bohuslav Okrutský, Papradno, 018 13Kúpna zmluvaparcela C KN č. 1621/4 - výmera 333 m2, parcela E KN č. 758 - výmera 164 m2 507,00 €22.8.2019nestanovený
12/2019SLOVES, Slovenský odborový zväz verejnej správy Závodný výbor, Obecný úrad, 018 15 PrečínDodatok č. 1Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve0,00 €23.4.2019nestanovený
11/2019ELKOPLAST Slovakia, s.r.o., Štvrť SNP 155/72, 914 51 Trenčianske TepliceObstaranie kompostérovDodávka kompostérov94 000,00 €9.4.2019nestanovený
10/2019Štefan Bača - RECRAN, Orlové č. 154, 017 01 Považská BystricaKúpna zmluvaOdpredaj pozemku9 435,00 €7.6.2019nestanovený
9/2019Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 149 191Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR1 400,00 €4.5.2019nestanovený
8/2019Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 149 192Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR1 400,00 €4.5.2019nestanovený
7/2019Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 39 385 Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR3 000,00 €4.5.2019nestanovený
6/2019 Peter Martikáň, rod. Martikáň, nar., r.č. a manž. Mária Martikáňová, rod. Chmulíková, nar. , r.č., obaja bytom Lánska , 017 01 Považská BystricaKúpna zmluvaparcela C KN č. 564/4 – ostatná plocha o výmere 727 m, parcela C KN č. 497/4 – orná pôda o výmere 8 m2 3 235,50 €4.5.2019nestanovený
5/2019Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianske 8591/4B, 010 47 ŽilinaDodatok č. 1 Zmluva o združenej dodávke elektriny0,00 €1.5.2019nestanovený
4/2019Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 46 Považská BystricaZmluva uzavretá podľa zákona č. 44/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviachDodávka pitnej vody z verejného vodovodu1,169 € (jednotková)19.4.2019nestanovený
3/2019TENDERnet s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 ŽilinaLicenčná zmluvalicencia na použitie Diela 300,00 €10.4.2019nestanovený
2/2019Eva Hikaniková, rod. Hikaniková, bytom Kladeruby, 756 43 Kelč, ČRKúpna zmluvaparcela C KN č. 1027 - ostatné plochy o výmere 72 m2 360,00 €14.3.2019nestanovený
1/2019M.Cup Production s.r.o., Na Pažiti 14, 900 21 Svätý JurZmluva o dieloVýstavba multifunkčného ihriska58 170,61 €22.2.2019nestanovený
42/2018Inžiniering MH s.r.o., Hatné 197, 018 02 Dolná MarikováZmluva o dieloRenovácia hasičskej zbrojnice Udiča-Upohlav30 959,50 €22.12.2018nestanovený
41/2018Súkromná základná umelecká škola STELLA, Hliny 1414/6, 017 01 Považská BystricaZmluva o nájme nebytových priestorovPrenájom nebytového priestoru - 3 triedy ZŠ s MŠ3,00 € (jednotková)5.12.2018nestanovený
40/2018Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 TrenčínZmluva o zabezpečení autobusového spojeniaZabezpečenie autobusového spojenia1,26 € (jednotková)29.11.2018nestanovený
39/2018Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaZmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-255-114/2018Bezplatné užívanie súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky13 124,54 €22.11.2018nestanovený
38/2018Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ulica č.2, 812 72 BratislavaZmluva č. PHZ-OPK1-2018-002872Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Udiča30 000,00 €22.11.2018nestanovený
37/2018Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ulica č. 2, 812 72 BratislavaZmluva č. PHZ-OPK1-2018-002883Renovácie hasičskej zbrojnice v obci Udiča-Upohlav30 000,00 €22.11.2018nestanovený
36/2018Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 TrenčínZmluva č. 042/TN/2018-RVPKZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality5 000,00 €22.11.2018nestanovený
35/2018HEGAs, s.r.o., Kaštanová 182, 739 61 Třinec, ČRZmluva o dielo č. 18-11-S-WANVypracovanie projektovej dokumentácie3 600,00 €17.11.2018nestanovený
34/2018MP Profit PB, s.r.o. Hliníky 712/25, 01701 Považská BystricaZmluva o manažmente projektuŽiadosť o finančný príspevok na financovanie projektu v rámci opatrenia z Environmentálneho fondu 300,00 €30.10.2018nestanovený
33/2018HF-MONT Slovakia s.r.o, Visolaje 371, 018 61Nájomná zmluvaPrenájom mobilného kontajnera o rozmeroch 6,10 m x 2,43 m 360,00 €26.10.201831.12.2019
32/2018Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 817 70 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018Výstavba multifunkčného ihriska 40m x 20m v obci Udiča35 000,00 €10.10.2018nestanovený
31/2018Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská BystricaZmluva o poskytnutí NFPPredchádzanie vzniku BRO v obci Udiča 127 875,00 €10.7.2018nestanovený
30/2018MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská BystricaZmluva o manažmente projektuŽiadosť o finančný príspevok na financovanie projektu v rámci 36. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP1 250,00 €9.10.2018nestanovený
29/2018IPP Consulting, s.r.o., Račianska 88, BratislavaKúpna zmluva č. Z201833415_ZObstarávanie kompostérov99 000,00 €25.8.2018nestanovený
28/2018Centrum sociálnych služieb Riviera, n.o.ZmluvaO platení časti úhrady za poskytovanú sociálnu službu 250,00 € (jednotková)14.8.2018nestanovený
27/2018DARAPOL, s.r.o., Janka Kráľa 2591, 022 01 ČadcaNájomná zmluvaZmluva o zabezpečení služby pre občanov a návštevníkov cintorínov12,00 € (jednotková)10.8.2018nestanovený
26/2018TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 STUPAVAZmluva č. 281/2018/AS-10Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva 252,00 €10.8.2018nestanovený
25/2018Cestné stavby Považská Bystrica s.r.o., Udiča 530, 018 01Zmluvy o dielo č. 285/2018/AS-10Úprava miestnych komunikácií25 564,12 €10.8.2018nestanovený
24/2018Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská BystricaZmluva č. 136/POD-306/18Úprava vodného toku Udičanka - etapa 20175 000,00 €10.8.2018nestanovený
23/2018Cestné stavby Považská Bystrica s.r.o., 01801 Udiča 530, Zmluva o dieloúprava miestnych komunikácií74 334,84 €27.7.2018nestanovený
22/2018Základná škola s materskou školou, Udiča 248, 01801 UdičaZmluva o zverení majetku do správy0,00 €21.7.2018nestanovený
21/2018EMAKO group. s.r.o. , Stred 57/51, 017 01 Považská Bystrica Nájomná zmluvaprenájom prevádzky 161,00 €1.7.2018nestanovený
20/2018František Palkech, bytom Visolaje 371, 018 61 BelušaNájomná zmluvaprenájom pozemku 183,00 €1.7.2018nestanovený
19/2018Ing. Pavol Belobrad – Obchod a výroba, , Staničná 340/7, 018 61 BelušaNájomná zmluvaprenájom pozemku 289,00 € (jednotková)1.7.2018nestanovený
18/2018Cestné stavby Považská Bystrica s.r.o., 01801 Udiča 530, Zmluva o dielo 14 292,60 €20.6.2018nestanovený
17/2018František Palkech, bytom Visolaje , 018 61 BelušaKúpna zmluvaparcela KNC č. 2210/61 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 206 m2 v k.ú. Udiča2 472,00 €16.6.2018nestanovený
16/2018COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, 02201ČadcaZmluva o zriadení vecného bremena0,00 €14.6.2018nestanovený
15/2018PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka č. 2, 07101 Michalovce Zmluva o dieloZhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje implementovať pre objednávateľa novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov, vypracovať potrebnú bezpečnostnú dokumentáciu, bezpečnostné opatrenia a poskytovanie služieb40,00 € (jednotková)1.6.2018nestanovený
14/2018COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, 02201ČadcaKúpna zmluvaodkúpenie parcely C KN č. 488/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 54m2 v k.ú. Udiča 810,00 €25.5.2018nestanovený
13/2018WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a, 96001 ZvolenZmluva o spracúvaní osobných údajovGDPR0,00 €22.5.2018nestanovený
12/2018Ing. Ľudovít Vician, Lánska ul. 934/25, 01701 Považská BystricaZmluva o vykonaní audituvykonanie auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.20171 300,00 €22.5.2018nestanovený
11/2018TetraStav , s.r.o., Štiavnička 245, 034 01 RužomberokZmluva o dielo intenzifikácia triedeného zberu v obci Udiča0,00 €19.5.2018nestanovený
10/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 38 190 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRPoskytnutie podpory formou dotácie3 000,00 €21.4.2018nestanovený
9/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 148 094 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRPoskytnutie podpory formou dotácie1 400,00 €21.4.2018nestanovený
8/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 148 093 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRPoskytnutie podpory formou dotácie1 400,00 €21.4.2018nestanovený
7/2018Kvetoslava Zaveráková, bytom Prosné 99, 018 01 UdičaKúpna zmluvaPredaj a kúpa odčlenenej novovytvorenej parcely - C KN č. 216/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2 485,00 €15.3.2018nestanovený
6/2018Katarína Katerinčinová, 018 02 Dolná MarikováNájomná zmluva č. 6/2018Prenájom nebytových priestorov Obecného domu č.p. 302, 018 01 Udiča, časť na prízemí, vedenej ako sála, schodište a prístup do krojovne.0,00 €17.3.2018nestanovený
Položky 1-50 z 1127
ÚvodÚvodná stránka