Prechod na navigáciu block menu

Zmluvy

Zmluvy rok 2017

Zmluvy rok 2016


 
Zmluvy » subjekt: Obec Udiča » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 1090
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
18/2018Cestné stavby Považská Bystrica s.r.o., 01801 Udiča 530, Zmluva o dielo 14 292,60 €20.6.2018nestanovený
17/2018František Palkech, bytom Visolaje 371, 018 61 BelušaKúpna zmluva2 472,00 €16.6.2018nestanovený
16/2018COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, 02201ČadcaZmluva o zriadení vecného bremena0,00 €14.6.2018nestanovený
15/2018PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka č. 2, 07101 Michalovce Zmluva o dieloZhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje implementovať pre objednávateľa novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov, vypracovať potrebnú bezpečnostnú dokumentáciu, bezpečnostné opatrenia a poskytovanie služieb40,00 € (jednotková)1.6.2018nestanovený
14/2018COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, 02201ČadcaKúpna zmluvaodkúpenie parcely C KN č. 488/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 54m2 v k.ú. Udiča 810,00 €25.5.2018nestanovený
13/2018WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a, 96001 ZvolenZmluva o spracúvaní osobných údajovGDPR0,00 €22.5.2018nestanovený
12/2018Ing. Ľudovít Vician, Lánska ul. 934/25, 01701 Považská BystricaZmluva o vykonaní audituvykonanie auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.20171 300,00 €22.5.2018nestanovený
11/2018TetraStav , s.r.o., Štiavnička 245, 034 01 RužomberokZmluva o dielo intenzifikácia triedeného zberu v obci Udiča0,00 €19.5.2018nestanovený
10/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 38 190 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRPoskytnutie podpory formou dotácie3 000,00 €21.4.2018nestanovený
9/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 148 094 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRPoskytnutie podpory formou dotácie1 400,00 €21.4.2018nestanovený
8/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 148 093 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRPoskytnutie podpory formou dotácie1 400,00 €21.4.2018nestanovený
7/2018Kvetoslava Zaveráková, bytom Prosné 99, 018 01 UdičaKúpna zmluvaPredaj a kúpa odčlenenej novovytvorenej parcely - C KN č. 216/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2 485,00 €15.3.2018nestanovený
6/2018Katarína Katerinčinová, 018 02 Dolná MarikováNájomná zmluva č. 6/2018Prenájom nebytových priestorov Obecného domu č.p. 302, 018 01 Udiča, časť na prízemí, vedenej ako sála, schodište a prístup do krojovne.0,00 €17.3.2018nestanovený
4/2018Oľga Pirošová, bytom Udiča 294, 018 01 UdičaNájomná zmluva č. 4/2018 o dočasnom užívaní pozemkuPrenájom pozemku KNC č. 276/1 a 276/4 500,00 €17.2.201831.12.2022
3/2018Jozef Miko, bytom Udiča 134, 018 01 UdičaNájomná zmluva č. 3/2018 o dočasnom užívaní pozemkuPrenájom pozemku KNC č. 276/1 a 276/4 175,00 €17.2.201831.12.2022
2/2018Marián Vachalík, Rozkvet 2083/176, 017 01 Považská BystricaZmluva na poskytnutie služieb - zber komodít z odpadu Vykonávanie zberu komodít v Udiči - výkup kovov, papiera a lepenky, skla0,00 €31.1.2018nestanovený
1/2018Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaZriadenie vecného bremena0,00 €30.1.2018nestanovený
201724SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská ŠtiavnicaNájomná zmluvaNovovytvorený pozemok parcela C-KN č. 1452/13, s výmerou 172 m2, druh pozemku vodné plochy, zameraná Geometrickým plánom číslo 140/2014, oddelená od parcely E-KN číslo 902/1, novovytvorený pozemok parcela C-KN číslo 1452/14, s výmerou 115 m2, druh pozemku vodné plochy, zameraná Geometrickým plánom číslo 140/2014, oddelená od parcely E-KN číslo 902/1, novovytvorený pozemok parcela C-KN číslo 1452/15, s výmerou 14 m2, druh pozemku vodné plochy, zameraná Geometrickým plánom číslo 140/2014, oddelená od parcely E-KN číslo 902/1.1,00 €2.5.2018nestanovený
201723Pierott, n.o., Volgogradská 4787/18, 080 01 PrešovDarovacia zmluva č. P580 / 2017Poskytnutie peňažného daru darcom v prospech obdarovaného50,00 €30.11.2017nestanovený
201722Jozef Maliňák, bytom Považská Teplá 20, 017 05 Považská BystricaKúpna zmluvadiel 1 o výmere 2 m2, odčlenený z KNE parcely č. 295/1 – orná pôda o výmere 9630 m2, zameraný do novovytvorenej parcely KNC č. 2210/49 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 316 m2 , diel 2 o výmere 34 m2, odčlenený z KNE parcely č. 299/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 565 m2, zameraný do novovytvorenej parcely KNC č. 2210/49 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 316 m2 , diel 3 o výmere 280 m2, odčlenený z KNE parcely č. 295/1 – orná pôda o výmere 9630 m2, zameraný do novovytvorenej parcely KNC č. 2210/49 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 316 m24 108,00 €16.11.2017nestanovený
201721František Palkech, bytom Visolaje 371, 018 61 BelušaKúpna zmluvaPredaj parcely KNC č. 2208/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 85 m2 v k. ú. Udiča1 020,00 €9.11.2017nestanovený
201720NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 BratislavaZamestnávateľská zmluva 00317853PD1005Úprava práv a povinností pri doplnkovom dôchodkovom sporení0,00 €3.11.2017nestanovený
201719Ing. Ľudovít Vician, Lánska ul. 934/25, 01701 Považská BystricaZmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2016vykonanie auditu1 200,00 €21.10.2017nestanovený
201718SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská ŠtiavnicaNájomná zmluva č.11/2017/DVTNájom bezmenného vodného toku, správcovský názov Udičov potok1,00 €9.8.2017nestanovený
201717Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 BratislavaZmluva č. 120693 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotáciePoskytnutie podpory formou dotácie22 600,00 €28.7.2017nestanovený
201716AKTIV PRO, s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská BystricaZmluva o dieloStavebné práce: Výmena okien, dverí a zateplenie budovy školskej jedálne v obci Udiča19 971,54 €8.8.2017nestanovený
201715Rímskokatolícka cirkev, farnosť Udiča, 01801 Udiča 481kúpna zmluvaodkúpenie parcely KNC č. 8/1 záhrada o výmere 646 m2, parcela KNC č.8/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24m2 a parcela KNC č.8/3 záhrada o výmere 67m2 v k.ú. Udiča8 844,00 €2.8.2017nestanovený
201714Jaroslav Šarlay a manželka Marta Šarlayová, obaja bytom Udiča - Prosné 4kúpna zmluvapredaj parcely KNE č. 704/2, ostatné plochy o výmere 141m2 v k.ú. Prosné1 410,00 €8.7.2017nestanovený
201713Projart, spol. s.r.o., Centrum 28/33, 017 01 Považská BystricaZmluva o dielo Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby10 500,00 €7.7.2017nestanovený
201712KAMON, s.r.o., Dolný Moštenec 205, 017 01 Považská BystricaZmluva o dieloStavebné práce18 967,596 €22.6.2017nestanovený
201711MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 01701 Považská Bystricazmluva o manažmente projektuna podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov1 100,00 €15.6.2017nestanovený
37100Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava 3zmluvao poskytnutí dotácie na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Udiča3 000,00 €6.6.201731.8.2017
147039Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava 3zmluvao poskytnutí dotácie na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Prosné1 400,00 €6.6.201731.8.2017
147040Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 83103 Bratislava 3zmluvao poskytnutí dotácie na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Upohlav1 400,00 €6.6.201731.8.2017
201710MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Hliny 1412, 01701 Považská Bystricazmluva o poskytnutí služiebTechnické služby v obci Udiča0,00 €1.6.201731.5.2021
201709T.O.P. MEDICAL s.r.o., Praznom 42, 01701 Považská Bystricanájomná zmluvao prenájme nebytových priestorov na 1.poschodí obytného domu čp. 301 350,00 €25.5.2017nestanovený
201708Mária Cvengrošová, bytom Udiča 71, 018 01 Udiča a Anna Ančincová, bytom Udiča 5, 018 01 Udičakúpna zmluvadiel 6 o výmere 166 m2, odčlenený z KNE parcely č. 280/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 753 m2, zameraného do novovytvorenej parcely KNC č. 1414/1, záhrada o výmere 166 m2 v k.ú. Udiča 440,82 €16.5.2017nestanovený
506202017Teodor Motlonájomná zmluvahrobové miesto20,00 €5.5.2017nestanovený
201707PROFEL, s.r.o., 01801 Udiča 744Zmluvao prenájme nebytových priestorov35,00 €28.4.2017nestanovený
201706MAPA Slovakia Digital s.r.o. Dvojkrížna 49, 82106 BratislavaZmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa a poskytnutí služieb1 200,00 €11.4.2017nestanovený
201705Predávajúca č.1:Harvánková Mária, B.S.Timravy 948/2, 010 08 Žilina, predávajúca č.2: Beňovská Katarína, Řezáčova 6, 779 00 Olomouc, ČR, predávajúci č.3: Beňovský Anton, Berlínska 1679/8, 010 08 Žilina a predávajúca č.4: Veronika Ujhelji, Čataj 132, 900 83 Čatajkúpna zmluvapredávajúca č. 1 je podielovou spoluvlastníčkou parcely KNE 105/20 o výmere 276m2 v podiele 1/9, predávajúca č. 2 je podielovou spoluvlastníčkou parcely KNE 105/20 o výmere 276m2 v podiele 1/9, predávajúci č.3 je podielovým spoluvlastníkom parcely KNE 105/20 o výmere 276m2 v podiele 1/9, predávajúca č.4 je podielovou spoluvlastníčkou parcely KNE 105/20 o výmere 276m2 v podiele 2/3 v k.ú. Udiča všetko orná pôda 828,00 €4.4.2017nestanovený
201704MaM plus, s.r.o. SNP 1052/48, 01841 Dubnica nad Váhom zmluva o dielovypracovanie energetického auditu pre OU Udiča2 350,00 €25.3.2017nestanovený
201703Ing. arch. Zdena Brzá, Šoltésovej 1673/176, 01701 Považská Bystricazmluva o dielo Územný plán Obce Udiča12 700,00 €10.3.2017nestanovený
2017013 W Slovakia, s.r.o. Na Vinohrady 59, 91105 Trenčín - Zlatovcelicenčná zmluvana poskytovanie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých1 933,72 €15.2.2017nestanovený
461672016Kucharíková Adriananájomná zmluvahrobové miesto7,00 €21.9.2016nestanovený
4751B2014Jana Melicheríkovánájomná zmluvahrobové miesto20,00 €16.10.2014nestanovený
01/2014Katarína Katičová, 01802 Hatné 69dodatok č. 1prenájom nebytových priestorov 200,00 €29.4.201431.12.2014
491182014Jozefa Doskočovánájomná zmluva0,00 €10.4.2014nestanovený
50592014Jozefa Krajčíkovánájomná zmluvahrobové miesto12,00 €10.4.2014nestanovený
12014Dopravno-obchodné služby, Pavol Markovič, Moyzesova 816/100, Pov.Bystricadočasné užívanie pozemku 1 600,00 €14.2.2014nestanovený
Položky 1-50 z 1090
ÚvodÚvodná stránka