Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy rok 2017

Zmluvy rok 2016


 
Zmluvy » subjekt: Obec Udiča » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 1113
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
41/2018Súkromná základná umelecká škola STELLA, Hliny 1414/6, 017 01 Považská BystricaZmluva o nájme nebytových priestorovPrenájom nebytového priestoru - 3 triedy ZŠ s MŠ3,00 € (jednotková)5.12.2018nestanovený
40/2018Slovenská autobusová doprava Trenčín, a.s., Zlatovská cesta 29, 911 37 TrenčínZmluva o zabezpečení autobusového spojeniaZabezpečenie autobusového spojenia1,26 € (jednotková)29.11.2018nestanovený
39/2018Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaZmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-255-114/2018Bezplatné užívanie súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky13 124,54 €22.11.2018nestanovený
38/2018Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ulica č.2, 812 72 BratislavaZmluva č. PHZ-OPK1-2018-002872Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Udiča30 000,00 €22.11.2018nestanovený
37/2018Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova ulica č. 2, 812 72 BratislavaZmluva č. PHZ-OPK1-2018-002883Renovácie hasičskej zbrojnice v obci Udiča-Upohlav30 000,00 €22.11.2018nestanovený
36/2018Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 TrenčínZmluva č. 042/TN/2018-RVPKZmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality5 000,00 €22.11.2018nestanovený
35/2018HEGAs, s.r.o., Kaštanová 182, 739 61 Třinec, ČRZmluva o dielo č. 18-11-S-WANVypracovanie projektovej dokumentácie3 600,00 €17.11.2018nestanovený
34/2018MP Profit PB, s.r.o. Hliníky 712/25, 01701 Považská BystricaZmluva o manažmente projektuŽiadosť o finančný príspevok na financovanie projektu v rámci opatrenia z Environmentálneho fondu 300,00 €30.10.2018nestanovený
33/2018HF-MONT Slovakia s.r.o, Visolaje 371, 018 61Nájomná zmluvaPrenájom mobilného kontajnera o rozmeroch 6,10 m x 2,43 m 360,00 €26.10.201831.12.2019
32/2018Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 817 70 Bratislava 1Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018Výstavba multifunkčného ihriska 40m x 20m v obci Udiča35 000,00 €10.10.2018nestanovený
31/2018Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská BystricaZmluva o poskytnutí NFPPredchádzanie vzniku BRO v obci Udiča 127 875,00 €10.7.2018nestanovený
30/2018MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská BystricaZmluva o manažmente projektuŽiadosť o finančný príspevok na financovanie projektu v rámci 36. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP1 250,00 €9.10.2018nestanovený
29/2018IPP Consulting, s.r.o., Račianska 88, BratislavaKúpna zmluva č. Z201833415_ZObstarávanie kompostérov99 000,00 €25.8.2018nestanovený
28/2018Centrum sociálnych služieb Riviera, n.o.ZmluvaO platení časti úhrady za poskytovanú sociálnu službu 250,00 € (jednotková)14.8.2018nestanovený
27/2018DARAPOL, s.r.o., Janka Kráľa 2591, 022 01 ČadcaNájomná zmluvaZmluva o zabezpečení služby pre občanov a návštevníkov cintorínov12,00 € (jednotková)10.8.2018nestanovený
26/2018TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 STUPAVAZmluva č. 281/2018/AS-10Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva 252,00 €10.8.2018nestanovený
25/2018Cestné stavby Považská Bystrica s.r.o., Udiča 530, 018 01Zmluvy o dielo č. 285/2018/AS-10Úprava miestnych komunikácií25 564,12 €10.8.2018nestanovený
24/2018Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská BystricaZmluva č. 136/POD-306/18Úprava vodného toku Udičanka - etapa 20175 000,00 €10.8.2018nestanovený
23/2018Cestné stavby Považská Bystrica s.r.o., 01801 Udiča 530, Zmluva o dieloúprava miestnych komunikácií74 334,84 €27.7.2018nestanovený
22/2018Základná škola s materskou školou, Udiča 248, 01801 UdičaZmluva o zverení majetku do správy0,00 €21.7.2018nestanovený
21/2018EMAKO group. s.r.o. , Stred 57/51, 017 01 Považská Bystrica Nájomná zmluvaprenájom prevádzky 161,00 €1.7.2018nestanovený
20/2018František Palkech, bytom Visolaje 371, 018 61 BelušaNájomná zmluvaprenájom pozemku 183,00 €1.7.2018nestanovený
19/2018Ing. Pavol Belobrad – Obchod a výroba, , Staničná 340/7, 018 61 BelušaNájomná zmluvaprenájom pozemku 289,00 € (jednotková)1.7.2018nestanovený
18/2018Cestné stavby Považská Bystrica s.r.o., 01801 Udiča 530, Zmluva o dielo 14 292,60 €20.6.2018nestanovený
17/2018František Palkech, bytom Visolaje 371, 018 61 BelušaKúpna zmluvaparcela KNC č. 2210/61 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 206 m2 v k.ú. Udiča2 472,00 €16.6.2018nestanovený
16/2018COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, 02201ČadcaZmluva o zriadení vecného bremena0,00 €14.6.2018nestanovený
15/2018PP PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka č. 2, 07101 Michalovce Zmluva o dieloZhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje implementovať pre objednávateľa novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov, vypracovať potrebnú bezpečnostnú dokumentáciu, bezpečnostné opatrenia a poskytovanie služieb40,00 € (jednotková)1.6.2018nestanovený
14/2018COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, 02201ČadcaKúpna zmluvaodkúpenie parcely C KN č. 488/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 54m2 v k.ú. Udiča 810,00 €25.5.2018nestanovený
13/2018WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a, 96001 ZvolenZmluva o spracúvaní osobných údajovGDPR0,00 €22.5.2018nestanovený
12/2018Ing. Ľudovít Vician, Lánska ul. 934/25, 01701 Považská BystricaZmluva o vykonaní audituvykonanie auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.20171 300,00 €22.5.2018nestanovený
11/2018TetraStav , s.r.o., Štiavnička 245, 034 01 RužomberokZmluva o dielo intenzifikácia triedeného zberu v obci Udiča0,00 €19.5.2018nestanovený
10/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 38 190 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRPoskytnutie podpory formou dotácie3 000,00 €21.4.2018nestanovený
9/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 148 094 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRPoskytnutie podpory formou dotácie1 400,00 €21.4.2018nestanovený
8/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluva č. 148 093 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRPoskytnutie podpory formou dotácie1 400,00 €21.4.2018nestanovený
7/2018Kvetoslava Zaveráková, bytom Prosné 99, 018 01 UdičaKúpna zmluvaPredaj a kúpa odčlenenej novovytvorenej parcely - C KN č. 216/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2 485,00 €15.3.2018nestanovený
6/2018Katarína Katerinčinová, 018 02 Dolná MarikováNájomná zmluva č. 6/2018Prenájom nebytových priestorov Obecného domu č.p. 302, 018 01 Udiča, časť na prízemí, vedenej ako sála, schodište a prístup do krojovne.0,00 €17.3.2018nestanovený
4/2018Oľga Pirošová, bytom Udiča 294, 018 01 UdičaNájomná zmluva č. 4/2018 o dočasnom užívaní pozemkuPrenájom pozemku KNC č. 276/1 a 276/4 500,00 €17.2.201831.12.2022
3/2018Jozef Miko, bytom Udiča 134, 018 01 UdičaNájomná zmluva č. 3/2018 o dočasnom užívaní pozemkuPrenájom pozemku KNC č. 276/1 a 276/4 175,00 €17.2.201831.12.2022
2/2018Marián Vachalík, Rozkvet 2083/176, 017 01 Považská BystricaZmluva na poskytnutie služieb - zber komodít z odpadu Vykonávanie zberu komodít v Udiči - výkup kovov, papiera a lepenky, skla0,00 €31.1.2018nestanovený
1/2018Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaZmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaZriadenie vecného bremena0,00 €30.1.2018nestanovený
201724SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská ŠtiavnicaNájomná zmluvaNovovytvorený pozemok parcela C-KN č. 1452/13, s výmerou 172 m2, druh pozemku vodné plochy, zameraná Geometrickým plánom číslo 140/2014, oddelená od parcely E-KN číslo 902/1, novovytvorený pozemok parcela C-KN číslo 1452/14, s výmerou 115 m2, druh pozemku vodné plochy, zameraná Geometrickým plánom číslo 140/2014, oddelená od parcely E-KN číslo 902/1, novovytvorený pozemok parcela C-KN číslo 1452/15, s výmerou 14 m2, druh pozemku vodné plochy, zameraná Geometrickým plánom číslo 140/2014, oddelená od parcely E-KN číslo 902/1.1,00 €2.5.2018nestanovený
201723Pierott, n.o., Volgogradská 4787/18, 080 01 PrešovDarovacia zmluva č. P580 / 2017Poskytnutie peňažného daru darcom v prospech obdarovaného50,00 €30.11.2017nestanovený
201722Jozef Maliňák, bytom Považská Teplá 20, 017 05 Považská BystricaKúpna zmluvadiel 1 o výmere 2 m2, odčlenený z KNE parcely č. 295/1 – orná pôda o výmere 9630 m2, zameraný do novovytvorenej parcely KNC č. 2210/49 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 316 m2 , diel 2 o výmere 34 m2, odčlenený z KNE parcely č. 299/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 565 m2, zameraný do novovytvorenej parcely KNC č. 2210/49 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 316 m2 , diel 3 o výmere 280 m2, odčlenený z KNE parcely č. 295/1 – orná pôda o výmere 9630 m2, zameraný do novovytvorenej parcely KNC č. 2210/49 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 316 m24 108,00 €16.11.2017nestanovený
201721František Palkech, bytom Visolaje 371, 018 61 BelušaKúpna zmluvaPredaj parcely KNC č. 2208/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 85 m2 v k. ú. Udiča1 020,00 €9.11.2017nestanovený
201720NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, 811 02 BratislavaZamestnávateľská zmluva 00317853PD1005Úprava práv a povinností pri doplnkovom dôchodkovom sporení0,00 €3.11.2017nestanovený
201719Ing. Ľudovít Vician, Lánska ul. 934/25, 01701 Považská BystricaZmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2016vykonanie auditu1 200,00 €21.10.2017nestanovený
201718SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská ŠtiavnicaNájomná zmluva č.11/2017/DVTNájom bezmenného vodného toku, správcovský názov Udičov potok1,00 €9.8.2017nestanovený
201717Environmentálny fond, Martinská 49, 821 05 BratislavaZmluva č. 120693 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotáciePoskytnutie podpory formou dotácie22 600,00 €28.7.2017nestanovený
201716AKTIV PRO, s.r.o., M.R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská BystricaZmluva o dieloStavebné práce: Výmena okien, dverí a zateplenie budovy školskej jedálne v obci Udiča19 971,54 €8.8.2017nestanovený
201715Rímskokatolícka cirkev, farnosť Udiča, 01801 Udiča 481kúpna zmluvaodkúpenie parcely KNC č. 8/1 záhrada o výmere 646 m2, parcela KNC č.8/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24m2 a parcela KNC č.8/3 záhrada o výmere 67m2 v k.ú. Udiča8 844,00 €2.8.2017nestanovený
Položky 1-50 z 1113
ÚvodÚvodná stránka