Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zverejnenie informácií o starostlivosti a ochrane poľnohospodárskej pôdy

Zverejnenie informácií o starostlivosti a ochrane poľnohospodárskej pôdy Vytlačiť
 

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, 

z dôvodu zvyšujúcich sa prípadov zanedbania zákonnej starostlivosti o poľnohospodársku pôdu (zaburiňovanie poľnoh. pôdy),

upozorňuje občanov na dôsledné dodržiavanie nasledujúcich ustanovení:

  • §3 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, t.z. ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnoh. pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.
  • §3 odst. 1 zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č. 61/1964 Z.z. o rozvoji rastlinnej výroby v znení neskorších predpisov.

Každý je zo zákona povinný chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia. 

Žiadame všetkých vlastníkov (nájomcov, užívateľov) pôdy, aby dodržiavali dané ustanovenia a vykonávali opatrenia proti rozširovaniu burín, pravidelne udržiavali trávnaté plochy ich kosením ešte v čase pred kvitnutím (najmenej 2 krát do roka) a napomohli tak zabrániť ďalšiemu rozširovaniu burín a škodcov.


Zo strany Okresného úradu Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, budú vykonávané previerky plnenia citovaných zákonných ustanovení v čase od júna 2018. V prípade zistenia porušenia zákona, budú udeľované finančné sankcie.

kosenie zaburinenej pôdy

Bližšie informácie nájdete v úplnom znení oznámenia, ktoré tvorí nižšie priložený súbor:


 
 
ÚvodÚvodná stránka