Obec Udiča
ObecUdiča

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10. 7. 2024

ZMLUVA O PRENÁJME DVD NA VEREJNÉ PREMIETANIE

2024/23

180,00 EUR

BONTONFILM a.s.

Obec Udiča

10. 7. 2024

Zmluva o pripojení a poskytovaní verejnej elektronickej komunikačnej služby

2024/22

0,00 EUR

Netfon, s.r.o.

Obec Udiča

18. 6. 2024

Mandátna zmluva

2024/21

1 450,00 EUR

Ing. Štefan Pucko, Štiavnik 885, 01355 Štiavnik

Obec Udiča

18. 6. 2024

Zmluva o vykonávaní zberu a výkupu kovového komunálneho odpadu

2024/20

0,00 EUR

BELOBRAD s.r.o.

Obec Udiča

27. 5. 2024

Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní kontajnerov

2024/19

0,00 EUR

TextilEco a. s., organizačná zložka

Obec Udiča

23. 5. 2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2024/18

1,00 EUR

RPe s.r.o.

Obec Udiča

30. 4. 2024

ZMLUVA O DIELO č. EA TZKO 2024 024

2024/17

0,00 EUR

Premier Consulting EU, s.r.o., Hadovská cesta 870, 94501 Komárno

Obec Udiča

15. 4. 2024

ZMLUVA O DIELO č. 02/04/2024

2024/16

159 079,97 EUR

AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 01701 Považská Bystrica

Obec Udiča

10. 4. 2024

Dodatok č. 5 k Poistnej zmluve č. 8-863-010572

2024/15

0,00 EUR

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Obec Udiča

25. 3. 2024

ZMLUVA č. 1424 125

2024/14

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Udiča

25. 3. 2024

ZMLUVA č. 1424 124

2024/13

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Udiča

25. 3. 2024

ZMLUVA č. 324 0407

2024/12

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Udiča

22. 3. 2024

Dohoda č. 24/11/054/18 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť

2024/11

169,56 EUR

Obec Udiča

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica

7. 3. 2024

Dodatok č. 4 k Poistnej zmluve č. 8-863-010572

2024/10

0,00 EUR

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Obec Udiča

7. 3. 2024

Flotilová poistná zmluva

2024/9

38,04 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Udiča

7. 3. 2024

Flotilová poistná zmluva

2024/8

38,04 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Udiča

6. 3. 2024

Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve č. 8-863-010572

2024/7

Neuvedené

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Obec Udiča

19. 2. 2024

ZMLUVA O ZRIADENÍ A PREVÁDZKE MOBILNEJ APLIKÁCIE

2024/6

1 176,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Udiča

19. 2. 2024

Zámenná zmluva

2024/5

0,00 EUR

Ing. Miroslav Bušík

Obec Udiča

19. 2. 2024

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BPZ7-221-67 zo dňa 14.10.2022

2024/4

369 773,51 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Udiča

5. 2. 2024

NÁJOMNÁ ZMLUVA

2024/3

Neuvedené

Playmax s.r.o.

Obec Udiča

25. 1. 2024

Dodatok č. 3 k ZMLUVE č. 02/2021/1048 o platení časti úhrady za poskytovanú sociálnu službu v Centre sociálnych služieb – BYSTRIČAN

2024/2

0,00 EUR

Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN

Obec Udiča

3. 1. 2024

NÁJOMNÁ ZMLUVA

2024/1

1,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Udiča

Obec Udiča

3. 1. 2024

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 2023/566

2023/51

6 400,00 EUR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Udiča

22. 12. 2023

Dodatok č.2 K ZMLUVE O PREVÁDZKOVANÍ VEREJNEJ KANALIZÁCIE zo dňa 05.11.2004

2023/50

276,00 EUR

EKOSPOL a.s., Vajanskeho 20, 01001 Žilina

Obec Udiča

21. 12. 2023

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY NEREGULOVANÁ

2023/49

0,00 EUR

Stredoslovenská energetika, a. s.

Obec Udiča

21. 12. 2023

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 31/05/2023

2023/48

427 004,80 EUR

AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 01701 Považská Bystrica

Obec Udiča

15. 12. 2023

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2023-80/DHM2

2023/47

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Udiča

8. 12. 2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 22 037 05 uzatvorenej dňa 21.12.2020

2023/46

0,00 EUR

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica

Obec Udiča

8. 12. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. 22 037 05 uzatvorenej dňa 21.12.2020

45/2023

0,00 EUR

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, 01701 Považská Bystrica

Obec Udiča

8. 12. 2023

DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BPZ7-221-67 zo dňa 14.10.2022

44/2023

369 773,51 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Udiča

4. 12. 2023

Zmluva o zabezpečovaní zimnej údržby

43/2023

0,00 EUR

HARUŠÍNEC, s.r.o., Udiča 662, 01801 Udiča

Obec Udiča

4. 12. 2023

Zmluva o zabezpečovaní zimnej údržby

42/2023

0,00 EUR

Pavol Bodzík, Klieština 63, 01802 Klieština

Obec Udiča

22. 11. 2023

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

41/2023

0,00 EUR

Obec Udiča

Detský folklórny súbor Poniklec

20. 11. 2023

Dohoda č. 23/11/010/43, § 10 PvHN

40/2023

0,00 EUR

Obec Udiča

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica

20. 11. 2023

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-VO-482-001/2023

39/2023

0,00 EUR

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Udiča

13. 11. 2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nehnuteľností

38/2023

1 660,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Udiča

Obec Udiča

13. 11. 2023

Zmluva o reklame

2023/37

5 200,00 EUR

Obec Udiča

BENY-STAV Prievidza s.r.o., Cintorínska 21, 81499 Bratislava

30. 10. 2023

Dohoda číslo: 23/11/054/308 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

36/2023

102,66 EUR

Obec Udiča

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica

25. 10. 2023

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo zmluvy: IROP-Z302091CYG3-91-108

35/2023

5 200,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Udiča

25. 10. 2023

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY „Rekonštrukcia kotolne ZŠ s MŠ Udiča - 2. etapa“

34/2023

122 826,71 EUR

BENY-STAV Prievidza s.r.o., Cintorínska 21, 81499 Bratislava

Obec Udiča

12. 10. 2023

Dodatok č. 2 k ZMLUVE č. 02/2021/1048

33/2023

0,00 EUR

Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN

Obec Udiča

11. 10. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

32/2023

360,00 EUR

Obec Udiča

Mgr. Zuzana Bodzíková

6. 10. 2023

ÚVEROVÁ ZMLUVA č. 354538-2023

31/2023

200 000,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Obec Udiča

19. 9. 2023

Kúpna zmluva

30/2023

900,00 EUR

Dana Brezničanová

Obec Udiča

7. 9. 2023

Kúpna zmluva č. 28/2023

28/2023

7 863,85 EUR

NOMIland s.r.o., Magnezitárska 2912/11, 04013 Košice-Ťahanovce

Obec Udiča

6. 9. 2023

Kúpna zmluva č. 27/2023

27/2023

2 999,00 EUR

Interaktívna trieda.sk s.r.o., Hurbanovská 386/23, 94652 Imeľ

Obec Udiča

6. 9. 2023

Kúpna zmluva č. 26/2023

26/2023

7 080,00 EUR

L - DEN Slovakia, spol. s r.o., Kamenná 202/40, 96622 Lutila

Obec Udiča

6. 9. 2023

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2023-80/DHM2

25/2023

29 924,92 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Udiča

6. 9. 2023

Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 654/05/09/Nn/2023

24/2023

0,00 EUR

Obec Udiča

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever

6. 9. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BPZ7-221-67 zo dňa 14.10.2022

ROP-D1-302021BPZ7-221-67

416 615,26 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Udiča

23. 8. 2023

Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_821 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

29/2023

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Obec Udiča

17. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

23/2023

4 858,00 EUR

Obec Udiča

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

27. 7. 2023

NÁJOMNÁ ZMLUVA

22/2023

193,35 EUR

Celdamar-stavebná spoločnosť s.r.o.Udiča, Udiča 467, 01801 Udiča

Obec Udiča

27. 7. 2023

Zmluva o dielo č. D01-2023

21/2023

2 280,00 EUR

Ing. Igor Kmeť - ekomap, 36, 03221 Pavlova Ves

Obec Udiča

27. 7. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 20/2023

20/2023

1,00 EUR

Samuel Cigánik

Obec Udiča

10. 7. 2023

Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2022 a k 31. 12. 2023

19/2023

3 800,00 EUR

Ing. Ľudovít Vician, Stred 56/48 157/45, 01701 Považská Bystrica

Obec Udiča

10. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2023/0913

18/2023

2 200,00 EUR

Obec Udiča

Trenčiansky samosprávny kraj

10. 7. 2023

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

17/2023

500,00 EUR

Oľga Pirošová

Obec Udiča

23. 6. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

16/2023

1,00 EUR

Obec Udiča

Slovenská pošta, a.s.

5. 6. 2023

Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozora

15/2023

7 150,00 EUR

Inžiniering MH, s. r. o., Centrum 2304, 01701 Považská Bystrica

Obec Udiča

2. 6. 2023

Zmluva o dielo č. 01/05/2023

14/2023

371 357,04 EUR

AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 01701 Považská Bystrica

Obec Udiča

29. 5. 2023

Zmluva o dielo č. 13/2023

13/2023

32 585,20 EUR

OSMONT elektromontáže, s.r.o.

Obec Udiča

18. 5. 2023

Zmluva č. 1423 133

12/2023

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Udiča

18. 5. 2023

Zmluva č. 1423 132

11/2023

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Udiča

18. 5. 2023

Zmluva č. 323 0401

10/2023

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Udiča

18. 5. 2023

Darovacia zmluva - ZML-3-63/2021-230 Udiča

9/2023

0,00 EUR

Štatistický úrad SR

Obec Udiča

3. 5. 2023

Dodatok č.1 k dohode 23/11/054/130

Dodatok č.1

Neuvedené

Obec Udiča

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica

14. 4. 2023

Kúpna zmluva

08/2023

1 300,00 EUR

Helena Reváková

Obec Udiča

4. 4. 2023

Dohoda č. 23/11/054/130 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

07/2023

205,32 EUR

Obec Udiča

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica

4. 4. 2023

Dohoda č. 23/11/054/99 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených UoZ“ Opatrenie č. 3

06/2023

5 102,16 EUR

Obec Udiča

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica

3. 4. 2023

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby „Rekonštrukcia kotolne ZŠ s MŠ Udiča - 2. etapa“

05/2023

99 426,71 EUR

BENY-STAV Prievidza s.r.o., Cintorínska 21, 81499 Bratislava

Obec Udiča

24. 3. 2023

Zmluva o dielo

04/2023

378 000,00 EUR

MIPE Invest, s.r.o.

Obec Udiča

9. 2. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

03/2023

250,00 EUR

Poľovnícka Spoločnosť SKALKA Prosné

Obec Udiča

8. 2. 2023

Dodatok č. 3 k ZMLUVE O DIELO č. 201703

02/2023

0,00 EUR

URBIZ s.r.o., Kúnovec 2734/28, 01701 Považská Bystrica

Obec Udiča

24. 1. 2023

Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 02/2021/1048

01/2023

Neuvedené

Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN

Obec Udiča

21. 12. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

45/2022

0,00 EUR

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01001 Žilina

Obec Udiča

14. 12. 2022

Zmluva na poskytnutie služieb zber komodít z odpadu uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1990 Zb. Obchodného zákonníka a zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

44/2022

Neuvedené

Marián Vachalík

Obec Udiča

30. 11. 2022

Kúpna zmluva

43/2022

720,00 EUR Kúpna cena schválená uznesením Obecného zastupiteľstva v Udiči č. 50/2022 zo dňa 10.10.2022 vo výške 12,00 eur/m².

Roman Cigánik

Obec Udiča

25. 11. 2022

Zmluva o zabezpečovaní zimnej údržby

42/2022

28,00 EUR Cena za hodinu práce.

Pavol Bodzík, Klieština 63, 01802 Klieština

Obec Udiča

25. 11. 2022

Zmluva o zabezpečovaní zimnej údržby

41/2022

28,00 EUR Cena za hodinu práce.

Pavol Bodzík, Klieština 63, 01802 Klieština

Obec Udiča

25. 11. 2022

Zmluva o zabezpečovaní zimnej údržby

40/2022

28,00 EUR Cena za hodinu práce.

Pavol Bodzík, Klieština 63, 01802 Klieština

Obec Udiča

25. 11. 2022

Zmluva o zabezpečovaní zimnej údržby

39/2022

28,80 EUR Cena za hodinu práce.

HARUŠÍNEC, s.r.o., Udiča 662, 01801 Udiča

Obec Udiča

16. 11. 2022

Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb

38/2022

0,00 EUR

LEGAL POINT s.r.o., Pov.Bystrica, Nemocničná 979, 01701 Považská Bystrica

Obec Udiča

16. 11. 2022

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO - Prístavba viacúčelovej budovy č.p. 609

1

4 871,40 EUR

AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 01701 Považská Bystrica

Obec Udiča

9. 11. 2022

Kúpna zmluva

37/2022

801,00 EUR

Jozef Cigánik

Obec Udiča

8. 11. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 2022/0556

2022/0556-1

Neuvedené

Obec Udiča

Trenčiansky samosprávny kraj

26. 10. 2022

Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021

36/2022

1 800,00 EUR

Ing. Ľudovít Vician, Stred 56/48 157/45, 01701 Považská Bystrica

Obec Udiča

25. 10. 2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ROP-Z-302021BPZ7-221-67

35/2022

378 425,53 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Udiča

20. 10. 2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

34/2022

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Udiča

6. 10. 2022

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ ODDELENÉHO ZBERU ELEKTROODPADU, BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV PROSTREDNÍCTVOM STACIONÁRNYCH KONTAJNEROV

33/2022

0,00 EUR

ASEKOL SK s.r.o.

Obec Udiča

3. 10. 2022

Zmluva o dielo

32/2022

55 032,60 EUR

SESTAV, s.r.o

Obec Udiča

3. 10. 2022

ZMLUVA O DIELO na stavbu „INTENZIFIKÁCIA TRIEDENÉHO ZBERU V OBCI UDIČA“ pre časť zákazky č. 1 „Intenzifikácie triedeného zberu v obci Udiča – vybudovanie zberného dvora“

31/2022

515 351,56 EUR

SESTAV, s.r.o

Obec Udiča

3. 10. 2022

Kúpna zmluva

30/2022

1 300,00 EUR

František Palkech

Obec Udiča

21. 9. 2022

ZMLUVA O MANAŽMENTE PROJEKTU

29/2022

Odmena za výkony Poskytovateľa v zmysle článku č. 4 tejto Zmluvy.

MP Profit PB s.r.o., Hliníky 712/25, 01701 Považská Bystrica

Obec Udiča

19. 9. 2022

Zmluva o dielo

28/2022

59 032,19 EUR

AKTIV PRO, s.r.o., Orlové 22, 01701 Považská Bystrica

Obec Udiča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7
8 9
10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1 2 3 4

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Oľga, Apolinár, Libérius, Libor, Liborius, Apolinára, Libora

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Suché kopy, mokré snopy.

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Obecná knižnica

Obecná knižnica

Rezervujte si ihrisko

Ihrisko

Kamerový systém

Kamerový systém