Obec Udiča
ObecUdiča

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Udiča z dôvodov hodných osobitného zreteľa 15. 01. 2017

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Udiča z dôvodov hodných osobitného zreteľa 15. 01. 2017

OBEC UDIČA
Udiča 302, 018 01 Udiča 


Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Udiča z dôvodov hodných osobitného  zreteľa

Obec Udiča v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Udiča trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Udiča má zámer predať nehnuteľný majetok: 

- pozemok v k.ú. Prosné  - novovytvorenú parcelu KNC č. 216/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2 , odčlenenú ako diel „5“ z parcely KNE č. 743 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5660 m2 , zapísanej na LV č. 520  v k.ú. Prosné, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 178/2017 zo dňa 04. 12. 2017 vyhotoveného Tiborom Melišom, Stred 39, Považská Bystrica v prospech žiadateľky Kvetoslavy Zaverákovej, Prosné 99, Udiča, nakoľko na pozemku sa nachádza hospodárska stavba, ktorú v roku 1930 postavil starý otec žiadateľky a pozemok od toho času užívali predkovia a následne aj žiadateľka ako vlastný.

Daný pozemok je pre obec nevyužiteľný.

Cena nehnuteľnosti  – 5 €/m2.

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a predaj vyššie uvedeného nehnuteľného majetku obce týmto spôsobom boli schválené obecným zastupiteľstvom  13. 12. 2017, uznesením č. 73/2017. Pri rozhodovaní o zámere predaja pozemku boli  prehodnotené všeobecné zákonné povinnosti hospodárenia  s majetkom obce a verejné záujmy.

Návrh na predaj bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na nasledujúcom  zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Doba zverejnenia – 15.01.2018 – 30.01.2018.

Spôsob zverejnenia: webová stránka obce www.obecudica.sk, úradná tabuľa Obce Udiča.
 

Udiča, 12. 01. 2017.                                                                                                         

                                     

Peter Chochlík
starosta obce 

Dátum vloženia: 15. 1. 2018 13:24
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 6. 2022 13:24
Autor: admin prevod

Zverejňovanie

Kalendár vývozu odpadu

Október 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26
27
28 29 30 1
2 3 4 5
6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17 18
19 20
21 22
23 24 25
26 27 28 29
30 31 1
2 3 4 5

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má František, Edvin, Fraňo

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak je október veľmi zelený, bude potom január (hodne) studený.

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Obecná knižnica

Obecná knižnica

Rezervujte si ihrisko

Ihrisko

Kamerový systém

Kamerový systém