Obec Udiča
ObecUdiča

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Udiča z dôvodov hodných osobitného zreteľa 13. 03. 2018

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Udiča z dôvodov hodných osobitného zreteľa 13. 03. 2018

OBEC UDIČA
Udiča 302, 018 01 Udiča 


Obec Udiča v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zámeny a predaja nehnuteľností medzi Obcou Udiča a Petrom Martikáňom s manž. Máriou, Lánska 2205/24, Považská Bystrica z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Udiča trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Udiča, je vlastníkom nehnuteľností v k.ú. Prosné zapísaných na LV  č. 520:

 • parcely CKN č. 564/3 – vodná plocha o výmere 828 m2
 • parcely CKN č. 886/3 – zastavané plochy a nádvoria o  výmere 8 m2


a Peter Martikáň a manž. Mária sú vlastníkmi nehnuteľnosti v k.ú. Prosné zapísanej na LV č. 91, a to:

 • parcely CKN č. 497/4 – orná pôda o výmere 8 m2
   

Predmetom zámeny a predaja je:

Obec Udiča sa po zámene  stane vlastníkom nehnuteľnosti v  k.ú. Prosné:

 • parcely CKN č. 497/4 – orná pôda o výmere 8 m2
   

a Peter Martikáň a manž. Mária sa po zámene stanú vlastníkmi nehnuteľnosti:

 • parcely CKN č. 886/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2
   

Obec zároveň Petrovi Martikáňovi a manž. Márií odpredá nehnuteľnosť v k.ú. Prosné:

 • parcelu CKN č. 564/3 – vodná plocha o výmere 828 m2


Zámenou parcely CKN č. 497/4 do vlastníctva obce vznikne plocha pre prípadné rozšírenie miestnej komunikácie.

Parcely CKN č. 564/3 a 886/3 obec predáva za účelom vytvorenia prístupu k rodinnému domu manželov Martikáňovcov, a taktiež z dôvodu zabezpečenia celkovej úpravy okolia rodinného domu, pričom daný pozemok je pre obec nevyužiteľný.

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a zámena a predaj vyššie uvedených nehnuteľností týmto spôsobom boli schválené obecným zastupiteľstvom  dňa 22. 02. 2018,  uznesením č. 11/2018. Pri rozhodovaní o zámere zámeny a predaja nehnuteľností boli  prehodnotené všeobecné zákonné povinnosti hospodárenia  s majetkom obce a verejné záujmy.

Návrh na zámenu a predaj bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na nasledujúcom  zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Doba zverejnenia – 13.03.2018 – 28.03.2018.

Spôsob zverejnenia: webová stránka obce www.obecudica.sk , úradná tabuľa Obce Udiča.

V Udiči, dňa 13.03.2018.

Peter Chochlík
starosta obce

Dátum vloženia: 13. 3. 2018 13:21
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 6. 2022 13:22
Autor: admin prevod

Zverejňovanie

Kalendár vývozu odpadu

Október 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26
27
28 29 30 1
2 3 4 5
6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17 18
19 20
21 22
23 24 25
26 27 28 29
30 31 1
2 3 4 5

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má František, Edvin, Fraňo

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak skoro v októbri sneh padá, bude mäkká zima.

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Obecná knižnica

Obecná knižnica

Rezervujte si ihrisko

Ihrisko

Kamerový systém

Kamerový systém