Obec Udiča
ObecUdiča

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Udiča z dôvodov hodných osobitného zreteľa 13. 03. 2018

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Udiča z dôvodov hodných osobitného zreteľa 13. 03. 2018

OBEC UDIČA
Udiča 302, 018 01 Udiča 


Obec Udiča v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zámeny a predaja nehnuteľností medzi Obcou Udiča a Petrom Martikáňom s manž. Máriou, Lánska 2205/24, Považská Bystrica z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Udiča trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Udiča, je vlastníkom nehnuteľností v k.ú. Prosné zapísaných na LV  č. 520:

 • parcely CKN č. 564/3 – vodná plocha o výmere 828 m2
 • parcely CKN č. 886/3 – zastavané plochy a nádvoria o  výmere 8 m2


a Peter Martikáň a manž. Mária sú vlastníkmi nehnuteľnosti v k.ú. Prosné zapísanej na LV č. 91, a to:

 • parcely CKN č. 497/4 – orná pôda o výmere 8 m2
   

Predmetom zámeny a predaja je:

Obec Udiča sa po zámene  stane vlastníkom nehnuteľnosti v  k.ú. Prosné:

 • parcely CKN č. 497/4 – orná pôda o výmere 8 m2
   

a Peter Martikáň a manž. Mária sa po zámene stanú vlastníkmi nehnuteľnosti:

 • parcely CKN č. 886/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2
   

Obec zároveň Petrovi Martikáňovi a manž. Márií odpredá nehnuteľnosť v k.ú. Prosné:

 • parcelu CKN č. 564/3 – vodná plocha o výmere 828 m2


Zámenou parcely CKN č. 497/4 do vlastníctva obce vznikne plocha pre prípadné rozšírenie miestnej komunikácie.

Parcely CKN č. 564/3 a 886/3 obec predáva za účelom vytvorenia prístupu k rodinnému domu manželov Martikáňovcov, a taktiež z dôvodu zabezpečenia celkovej úpravy okolia rodinného domu, pričom daný pozemok je pre obec nevyužiteľný.

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a zámena a predaj vyššie uvedených nehnuteľností týmto spôsobom boli schválené obecným zastupiteľstvom  dňa 22. 02. 2018,  uznesením č. 11/2018. Pri rozhodovaní o zámere zámeny a predaja nehnuteľností boli  prehodnotené všeobecné zákonné povinnosti hospodárenia  s majetkom obce a verejné záujmy.

Návrh na zámenu a predaj bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na nasledujúcom  zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Doba zverejnenia – 13.03.2018 – 28.03.2018.

Spôsob zverejnenia: webová stránka obce www.obecudica.sk , úradná tabuľa Obce Udiča.

V Udiči, dňa 13.03.2018.

Peter Chochlík
starosta obce

Dátum vloženia: 13. 3. 2018 13:21
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 6. 2022 13:22
Autor: admin prevod

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Oto, Gerald, Otakar, Otokar, Geralda, Geraldína, Jitka, Ota, Sáva

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak december leje, január potom zaveje.

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Obecná knižnica

Obecná knižnica

Rezervujte si ihrisko

Ihrisko

Kamerový systém

Kamerový systém